Tieliikennelaki 2020


Ennakoi tuleva tilanne – tuttu tärkeä teema on nyt kirjoitettu uuteen tieliikennelakiin.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan ensi kesän kynnyksellä, tarkemmin sanottuna 1.6.2020. Laki sisältää paljon uudistuksia, jotka helpottavat ja sujuvoittavat liikennöintiä. Mutta toteutuakseen toivotulla tavalla on näiden uusien sääntöjen tietysti oltava kansalaisten tiedossa. Yksi perusteemoista on velvollisuus liikennetilanteiden ennakointiin. Asiasta tehtiin liikennevalistusta jo 60-luvun lopulla, teemalla ”ennakoi tuleva tilanne”. Nykyisillä liikennemäärillä ja -muodoilla ennakoinnin merkitys vain korostuu. Suomen Autoteknillinen Liitto pyrkii omalta osaltaan jakamaan tietoisuutta lakimuutoksista ja niiden ajoneuvoteknikkaan ja -säädöksiin liittyvistä vaikutuksista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut uuteen tieliikennelakiin liittyvän viestinnän. Vaikka tavallista tienkäyttäjää koskevat uudistukset eivät olekaan kovin suuria, on nekin tunnettava. Autoalan ammattilaisille lain sisällössä on enemmänkin tutkittavaa.

Traficom kokoaa myöhemmin avattavalle tieliikennelaki2020-nettisivulle tietoa uudesta laista. Somessa asia löytyy tunnisteella #tieliikennelaki2020 ja lain valmistelusta löytyy lisätietoja videolta, jossa Traficomin Jussi Pohjosen haastattelema liikenne- ja viestintäministeriön Kimmo Kiiski kertoo, miten uusi tieliikennelaki tehtiin ja mitä uudistuksella tavoiteltiin.

Uusi laki nostaa ennakoinnin tärkeyden esiin

Kansalaiset pitävät liikennesääntöjen osaamista ja noudattamista tärkeänä tekijänä hyvän liikennekulttuurin syntymisessä. Keväisen tutkimuksen mukaan niin autoilijat kuin pyöräilijätkin painottavat yhdellä äänellä kaikkien liikkujien huomioon ottamisen tärkeyttä – tätä on korostettu myös uudessa tieliikennelaissa aikaisempaa selvemmin.

Uuteen on kirjoitettu mukaan tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus, mikä on ollut hyvän tieliikennekulttuurin käytäntönä jo pitkään ja sitä on sovellettu myös oikeustapauksissa. Uuden lain mukaan tienkäyttäjän tulisi sovittaa oma toimintansa sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Ennakoimalla liikennetilanteita ja toimimalla tilanteen mukaan, esim. potentiaalisissa onnettomuustilanteissa tai yllättävissä tapahtumissa, liikenteestä tulee sujuvampaa ja turvallisempaa meille kaikille.