SATL:n lehdistötiedote 17.3.2009

SATL_Lehdistotiedote_170309.pdf

VTT:n tutkimusprofessori Nils Olof Nylundin esitys: NYLUND_SATL_130309.pdf

FISITA:n puheenjohtajan Christoph Huss:n esitys: HUSS_SATL_140309.pdf

Jos tiedosto ei aukea suoraan internetselaimeen, tallettakaa se ensin koneellenne hiiren oikeaa nappia hyväksi käyttäen ja avatkaa se sitten resurssienhallinan kautta. 

LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2009, JULKAISUVAPAA HETI

Haasteena ympäristöystävällinen autotekniikka - päästäänkö siihen?

Autoalan esimies-, kouluttaja- ja vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden yhteistyöjärjestön, Suomen Autoteknillisen Liitto ry:n (SATL) 74. Liittokokous pidettiin 13.-15.3. Lahdessa. Samalla juhlistettiin SATL:n 75-vuotista historiaa juhlaseminaarin muodossa. SATL:oon kuuluu yli 6000 henkilöjäsentä 39 paikallisyhdistyksestä ympäri Suomea. Vuosittain järjestettävä Liittokokous on järjestön päättävä elin. Tämän vuoden kokouksessa oli edustettuna 34 yhdistystä 90 äänivaltaisen edustajan voimin.

Perjantain juhlaseminaarissa VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund esitteli autotekniikan tulevaisuuden kehityssuuntia. Esityksessään hän muun muassa totesi, että ajoneuvojen tekniikan kehittymisen myötä etenkin terveyden kannalta haitallisten päästöjen (häkä, hiilivedyt, typen oksidit ja pienhiukkaset) määrä on pudonnut vuosien saatossa yksikköpäästöinä hyvin alhaisiksi. Oikeilla teknillisillä ratkaisuilla on myös mahdollista vähentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Oman vakavan haasteen asiassa tosin tuo ajoneuvokannan ja ajosuoritteiden maailmanlaajuinen kasvu. Asiasta ovat huolissaan muun muassa kansainvälinen energiajärjestö IEA. Se on laskelmissaan päätynyt arvioon, että vuoteen 2050 mennessä maailman ajoneuvokanta kolminkertaistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvojen ominaispäästöjä pitäisi leikata 2/3, jotta päästöt pysyisivät edes nykyisellä tasolla, ja vielä enemmän, jos niitä halutaan vähentää. Tästä voidaan myös päätellä se, että millään yksittäisillä teknillisillä ratkaisuilla asiaa ei voida saavuttaa, vaan täytyy hyödyntää kaikkia mahdollisia keinoja.

Lauantaina ja sunnuntaina pidetyn SATL:n liittokokouksen pääpuhujana oli autoinsinöörien maailmanjärjestön FISITA:n puheenjohtaja saksalainen Christoph Huss. Hän puolestaan toi muun muassa esiin näkökulmaa maailmantalouden nykytilan aiheuttamista haasteellisista vaikutuksista autoteollisuuteen. Näin siis aikana, jolloin esimerkiksi tuotekehitykselle asetetut vaatimukset huomattavasti ympäristöystävällisemmän autotekniikan kehittämiseksi vaatisivat ennennäkemättömiä panostuksia. Samanaikaisesti autoteollisuus taistelee muutamien valmistajien osalta jopa olemassa olostaan ja loput olemassa olevan ylikapasiteetin säätämisestä vallitsevan kysynnän mukaiseksi muun muassa sulkemalla tehtaita ympäri maailmaa ja kehittämällä kysyntään paremmin vastaavaa ajoneuvokalustoa.

Toisaalta voidaan myös todeta, että taloudellisen kriisin myötä on hyvä hetki tehdä radikaalejakin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia autoteollisuudessa ja niin tervehdyttää toimintoja ja toimintatapoja. Siten on mahdollista saada tämä teollisuuden ala terveemmälle pohjalle.

Niin Nils-Olof Nylundin juhlaseminaariesitys kuin Christoph Huss:n SATL:n liittokokouksen avauspuheenvuoron esitys ovat ladattavissa SATL:n kotisivuilta osoitteesta www.satl.fi.

Liiton henkilövalinnat

Kokouksessa valittiin Liiton hallituksen puheenjohtajaksi kolmannelle perättäiselle kaudelleen DI Keijo Mäenpää (ikä 53, kotipaikka Helsinki). Vuosittaisten erovuoroisten tilalle valittiin uudet hallitusjäsenet: Pekka Kneckt (Nivala), Marja Kuusela (Kokkola), Markku Könnölä (Hämeenlinna), Mika Koponen (Salo) ja Jaakko Elo (Uusikaupunki). Vanhoina hallituksen jäsenininä jatkavat Jari Pynnönen (varapuheenjohtaja, Helsinki), Reijo Stevander (Järvenpää), Antti Kovanen (Kuopio), Pentti Ala-Maakala (Tampere) ja Keijo Räisänen (Kouvola).

Kokouksen yhteydessä valittiin myös Vuoden Autoteknillinen Yhdistys ja Vuoden Autoteknikko. Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen arvonimen sai Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys. Siihen kuuluu 133 jäsentä. Arvonimen saantiin vaikuttavat esimerkiksi jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito.

Vuoden Autoteknikko -palkinto myönnettiin Lahden Autokorin hallituksen puheenjohtajalle Juhani Saariolle (52). Perusteluina olivat hänen henkilökohtaiset ansiot sekä edustamansa yrityksen menestys kotimaisessa sekä kansainvälisessä yritystoiminnassa. Hän on ollut vahvasti kehittämässä Suomen johtavaa linja-autokoritehdasta.

LISÄTIETOJA:                   

Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi 

puh. 044-523 9477

s-posti: pasi.perhoniemi@satl.fi

www.satl.fi

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2018  
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus