25.05.2018 - SATL:n Tallinnan Liittokokous päätökset

SATL:n 83. varsinainen liittokokous järjestettiin Tallinnassa Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotellissa yhden yön matkana 17.-18.3.2018. Vaikka kokouksen järjestelyt ja aikataulu olivat perinteistä poikkeavat, oli itsen kokouksen sisältö tuttua. Kokoukseen osallistui 67 äänivaltaista edustajaa 26 jäsenyhdistyksestä edustaen 84 % liiton äänivallasta (paikalla oli 268 maksimiäänestä 226). Kaikkiaan matkassa oli seuralaiset mukaan luettuna 116 henkilöä.

Tapahtuman järjestely oli aiemmin sovitun mukaisesti perinteistä poikkeavasti SATL:n toimiston vastuulla. Lisäapuna olivat Metropolia AMK:n suojissa toimivan Autoinsinöörikillan neljä jäsentä. Tämän killan toiminnan aloittamisessa Helsingin Autoteknillinen Yhdistys oli toiminut kummina muutamaa vuotta aiemmin, joten yhteistyö killan kanssa oli luontevaa.

Matkaan osallistuvat kokoontuivat lauantaiaamusta Viking Linen Katajanokan terminaalissa Helsingissä, josta matka- ja kokousmateriaalien jaon jälkeen siirryttiin m/s Viking XPRS -laivalla Tallinnaan. Laivamatka sujui sujuvasti kauniissa säässä ruokailun merkeissä. Tallinnassa siirryttiin kolmella linja-autolla kokoushotellille, jossa päiväkahvien jälkeen virallinen ohjelma aloitettiin suoraan toimikuntien kokouksilla. Tämän mahdollisti etukäteen jaossa olleet tarkat kokousmateriaalit, joiden avulla erillistä asioiden läpikäyntiä ei ollut tarvetta pitää. Seuralaiset pääsivät toimikuntien aikana tutustumaan omaehtoisesti Tallinnan kaupunkiin, etenkin sen vanhaan osaan, jonka vieressä hotelli sijaitsi.

Toimikunnissa (Teknillinen, Vaali-, Tulevaisuus- ja Senioritoimikunnat) kaikissa oli tärkeinä käsiteltävinä asioina Autoalan Koulutuskeskus Oy:n liiketoiminnan siirtyminen SATL alaisuuteen ja SATL-portaalin kehitystyö. Lisäksi kussakin oli vielä kyseiselle toimikunnalle ominaisia käsiteltyjä aiheita. Liittokokousaloitteita ei tällä kertaa ollut yhtään.

Kaikkien toimikuntien muistiot kuin myös varsinaisen liittokokouksen pöytäkirja on tutustuttavissa TÄSTÄ.

Toimikuntien ja pienen huokaisun jälkeen lauantai-illan ohjelmana oli illallinen Vanhassa kaupungissa ravintola Maikrahvissa. Loppuillan ohjelma oli vapaa.

Sunnuntaina oli varsinainen Liittokokous

Sunnuntaina pidettiin varsinainen Liittokokous. Sen avasi liiton puheenjohtaja Turo Tiililä. Kokouksen aluksi normaalien Vuoden Autoteknikko, Vuoden Autoteknillinen Yhdistys ja Vuoden Kirjamyyjä -tunnustusten lisäksi palkittiin Liiton kultaisella kunnialevykkeellä yksi henkilö.

Liiton kultaisen kunnialevykkeen numeron 47 sai Tampereen ATY:n aktiivi Eero Sarimaa (83). Perusteluina olivat muun muassa hänen panoksensa niin SATL:n kuin Tampereen ATY:n toiminnassa. Liiton hopeisen kunnialevykkeen numerolla 281 puolestaan sai HATY:n aktiivi insinööri Sami Ojamo (37). Perusteluina olivat muun muassa hänen tekemä työ autoalan ja joukkoliikennealan kehittämiseksi.

Normaalien päätettävien asioiden lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liiton sääntömuutos. Siinä lisättiin liiton niemenkirjoittajia käsittelevään 8§ liittohallitukselle valta nimetä lisää tarvittavia nimenkirjoittajia. Lisäksi PRH:n tarkistuksessa 5§ ja 7§ kohtien sanamuotoja korjattiin vallitsevan lainsäädännön mukaisiksi. Päivitetyt liiton säännöt löytyvät liiton kotisivulta osoitteesta www.satl.fi/jasenille/nayta/105

Seuralaisille oli sunnuntaina järjestettyä ohjelmaa. Se sisälsi suomeksi opastetun retken Tallinnan lähettyvillä sijaitsevaan Sauen kartanoon. Mielenkiintoiseen ohjelmaan osallistui 29 henkilöä.

Henkilövalinnat

Liiton puheenjohtajaksi valittiin neljännelle kaudelle insinööri Turo Tiililä (51, kotipaikka Helsinki). Liittohallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Pentti Ala-Maakalan Tampereen yhdistyksestä. Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Kari Kaihonen Helsingin yhdistyksestä sekä Vesa Villanen Salon Seudun yhdistyksestä.

Liittohallitukseen kokous valitsi erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt:

Pentti Ala-Maakala, Tampere

Jaakko Falck, Mikkeli

Antti Kovanen, Kuopio

Kari Kaihonen, Vantaa

Tero Salovaara, Kerava

Kaikki valitut jäsenet ovat uudelleen valittuja.

 

Hallituksessa jatkavat:

Eero Kukko, Oulu

Jukka Autio, Muurame

Mika Heinola, Kokkola

Vesa Villanen, Pertteli

Mauri Linnanketo, Pori

Liittohallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksuksi eli liittomaksuksi vuodelle 2019 vahvistettiin 40,00 euroa varsinaiselta jäseneltä. Korotusta entiseen tulee 1,50 euroa. Liitto perii liittomaksun jäseniltä liitettyään siihen kunkin yhdistyksen oman jäsenmaksuosuuden (tieto yhdistyksen jäsenmaksuosuudesta Liiton toimistoon 16.11.2018 mennessä). Eräpäiväksi vuoden 2019 maksuille päätettiin 20.1.2019. e-lasku on myös käytössä yhtenä maksumuotona.

Lehden itse tilaavien vapaa- ja kunniajäsenien lehtimaksu vuodelle 2019 nousee 36,50 euroon, joten nousua tulee 1,50 euron verran. Hinta koskee myös yhdistysten tilaamia kannatusjäsenien lehtiä. Vertailuksi mainittakoon, että Suomen Autolehden normaali tilausmaksu vuodelle 2018 on 68,00 euroa/vuosikerta. Niinpä jäsenalennus on 46 %.

Toimintateema

Toimintasuunnitelman yhteydessä vahvistettiin, että Vuoden toimintateemana jatkuu "Ammattiosaamisen kehittäminen". Merkittävin teemaan liittyvä projekti on viime vuonna aloitetun, useampivuotisen verkko-osaamiskeskus SATL-portaalin kehitystyö. Sen toteuttamiseksi projektille palkattu Tomi Virkki keskittyy vuoden yhdeksän ensimmäistä kuukautta projektin esiselvityksen tekemiseen. Se toteutetaan EU:n rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-projektina.

Seuraava Liittokokous

Vuoden 2019 Liittokokouksen järjestelyistä vastaa Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys. Se järjestetään yhden päivän mittaisena Sokos Hotelli Rikalassa Salossa lauantaina 16.3.2019. Paikalle saa tulla jo perjantaina 15.3. ja sunnuntaihin 17.3. asti voi olla. Tarkemmat tiedot hintoineen ja aikatauluineen toimitetaan myöhemmin.

Vuodelle 2020 liittokokouksen järjestäjänä toimii Oulun ATY, joten kokous järjestetään Oulussa.

Kesäpäivät

Seinäjoen Seudun ATY järjestää kuluvan vuoden Kesäpäivät Seinäjoella 16.-17.6.2018. Vuoden 2019 osalta aiemmin tapahtuman varannut Varkauden ATY joutui perumaan varauksensa. Sen sijaan kokouksen yhteydessä Kuopion ATY lupasi järjestää korvaavan tilaisuuden hyödyntäen omia kokemuksiaan matkojen järjestämisessä. Siitä saamme tietoa myöhemmin lisää.

Paras kirja-asiamies

Tampereen Autoteknillinen yhdistys myi vuonna 2017 parhaiten kirjoja. Heidän kirja-asiamiehenään toimi Pekka Hjon, joka  kävi vastaanottamassa asiaan liittyvän tunnustuksen.

Sydämelliset kiitokset mukavasta viikonlopusta kaikille osallistuneille ja erityiskiitokset järjestelyihin osallistuneille.

 

Vuoden Autoteknillinen Yhdistys

Tampereen Autoteknillinen Yhdistys voitti Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen tittelin vuoden 2017 parhaimman toimintansa ansiosta kilpailun sääntöjen mukaisissa asioissa pistemäärällä 10, kun maksimipistemäärä oli 17. Koska kilpailussa on jaossa myös miinuspisteitä, pisteskaalan alapää on -8 pisteessä. Kuten aikaisempina vuosina, valintaan vaikuttivat muun muassa jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito. Kyseinen vuosi oli yhdistyksen historian 84. Jäseniä yhdistyksessä oli kaikkiaan 556.

Muista sijoituksista todettakoon, että kakkossijalle tuli Kuopion yhdistys 9 pisteellä ja jaetulle kolmannelle sijalle Etelä-Satakunnan ja Lahden yhdistykset 8 pisteellä. Kisassa vain voittaja palkittiin kunniakirjalla sekä 600,00 € lahjoituksella yhdistyksen stipenditilille. Kilpailun pistelaskennassa tärkeässä osassa on Liittoon lähetetyt tiedotteet yhdistyksen toiminnasta, kun merkittävä osa tuloksesta lasketaan niiden avulla.

Yhdistyksen johtoryhmässä eli hallituksessa toimivat puheenjohtajana Pentti Ala-Maakala (kuvassa vasemmalla), varapuheenjohtajana Antero Savolainen (kuvassa oikealla) ja muina jäseninä Harri Kurhela, Sami Raitala, Pertti Oittinen, Heikki Pirinen ja Tapio Kaakkolammi. Opiskelijajäsentä ei tällä kertaa ollut mukana. Johtoryhmän kutsumina sihteerinä toimi Pekka Hjon (kuvassa keskellä) ja rahastonhoitajana Eero Kallio.

Kirja-asiamiehenä toiminut Pekka Hjon palkittiin vuoden kirjamyyjänä. Mobilian taustayhteisöjäsenenä toimi Tapio Kaakkolammi. Yhdistyksellä on lisäksi Teknillinen toimikunta (pj Antero Savolainen), Perinnetoimikunta ja seniorikerho (pj Eero Sarimaa) ja Ohjelmatoimikunta (pj Eero Kallio).

Aktiivista ja vaihtelevaa toimintaa

Kuukausikokouksien järjestämisessä yhdistyksen filosofia on järjestää niitä hieman harvemmin laatuun panostaen. Näin ollen viime vuoden aikana vuosikokouksen lisäksi oli kolme kuukausikokousta: tutustumiset Toyota Tammer-Autoon, Vehoniemen Automuseoon ja Ylöjärvellä sijaitsevaan Avant Tecno Oy:öön. Näiden lisäksi yhdistys suoritti kevätretken yhdessä Autojoukkojen Killan kanssa Parolan panssarimuseoon ja muutama pariskunta osallistui Valkeakoskelaisten järjestämiin teatteriin ja illalliseen joulukuussa.

Seniorikerho kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Tapaamisissa käsitellyt aiheet vaihtelivat autojen katsastusmääräyksistä, turvallisuuteen vaikuttavista autonrakenteista, renkaista ja niiden määräyksistä, autoalan koulutuksen nykytilasta Tampereen autokorjaamojen historiaan ja terveyteen sekä kuntoiluun asti.

Teknillisen toimikunnan toteuttamana yhdistys osallistui Mobiliassa järjestettyyn valtakunnalliseen museoautopäivään saaden näin pisteitä Auton Päivän järjestämisestä. Siellä ohjelmassa oli melko haastavaksi osoittautunut autontunnistuskilpailu.

Yhdistys osallistui Hämeen piirin muiden yhdistysten kanssa SATL Kesäpäivien järjestämiseen elokuussa Valkeakoskella. Muuten yhdistyksen edustus oli mukana Porin liittokokouksessa ja muutama jäsen osallistui Turun ATY:n järjestämälle SATL:n pikkujouluristeilylle. Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut liittohallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana.

Seuraava Vuoden Autoteknillinen Yhdistys -tittelin saaja on taas haussa, kun uusi kilpailu on alkanut tämän vuoden osalta jo helmikuun kiertokirjeen mukana lähetettyjen uusittujen sääntöjen mukaisesti. Onnea vielä kerran Tampereelle ja voimaa tämän vuoden taistoon!

 

09.05.2018 - SATL-koulutus: Kuluttajalainsäädäntö 5.6.2018

 

Paikka: Diagno Finland Oy, Läntinen teollisuuskatu 2, Espoo

Ajoneuvotekniikan kehittyminen ja sähkö- ja hybridiautojen esiinmarssi tuo kasvavia haasteita kuluttajien kanssa toimimiseen. Yhtälailla kuluttajien yleinen tietoisuus oikeuksistaan kasvaa. Tämä asettaa suuria paineita nyt ja jatkossa niin uusien kuin vaihtoautojen myynnissä sekä huoltokorjaamojen ja varaosamyynnin puolella.
 
Miten toimia siten, että mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistään mahdolliset riitatilanteet? Missä mennään kuluttajaoikeuksien kanssa? Miten riitatilanteita selvitellään? Miten tehdään oikeamuotoinen vastine kuluttajariidoissa?
 
Kuluttajalainsäädäntö 2018 -koulutus on vahva autoalalle suunnattu tehopaketti vastaamaan juuri näihin kysymyksiin. Tule mukaan päivittämään tietosi ja hakemaan uusia ideoita!
 
8.15 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvit ja pikkupurtavaa
 
9.00 Tilaisuus alkaa - Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta
- Ajoneuvotekniikka kehittyy, miten kehittyy kuluttajan asema?
- Kuluttajaoikeuden linjaukset autoalalle
- Etäkaupan yleistymisen vaikutukset
Anja Peltonen, Johtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 
10.00 Miten reklamaation hyvällä hoidolla edistetään asian käsittelyä oikeaan suuntaan?
- Autoliikkeen/korjaamon sudenkuopat reklamaatiotilanteissa; ominaisuus vai vika?
    -toimenpiteet mekaanisen vaurion/reklamaation tiimoilta
    -toimenpiteet koriin liittyvän reklamaation osalta
- Reagointinopeuden merkitys ja kustannusten hallinta -> tyytyväisempi asiakas
Heikki Nurmela, Tavarantarkastaja, Keskuskauppakamari

11.00 Reklamaation merkitys yritykselle
- Eri osapuolten vastuut
- Takuu, virhevastuu vai GW
- Miten reagoida ja vastata reklamaatioon?
- Esimerkkejä reklamaatiosta ja niiden hoidosta
Pekka Alanko, Kehityspäällikkö, Diagno Finland Oy

11.40 Lounas
 
12.30 Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä ja perusteluja riitatilanteissa                              
- Kuluttajariitalautakunnan rooli ja toimintaperiaatteet
- Vastaa oikealla tavalla kuluttajariidoissa
- Miten tulkitaan olennaisen tiedon kertominen?
- Rajanvetoa liikkeen laiminlyönnin tai käyttäjän virheen välillä
- Vahingonkorvauksen määrän perusteista
- Kuluttajariitojen tulevaisuudenkuva
Rami Katajisto, Toimialapäällikkö,  Volvo Construction Equipment Finland Oy, kuluttajariitalautakunnan jäsen

15.30 Tilaisuuden päätös

Osallistumishinnat:

SATL:n jäsenille 390 euroa, muuten 440 euroa.
 
Hinnat sisältävät tilaisuuden ohjelman sekä siihen kuuluvat tarjoilut. Mahdolliset majoituskulut ovat erillisiä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Laskutuksen hoitaa Diagno Finland Oy.

Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse info@aakk.fi
 
tai puhelimitse 09-6944 635.
 
Lisätietoja:
 
Hannu Palmu, puh 0400-470404, hannu.palmu@aakk.fi

 

09.05.2018 - SATL-koulutus: Uutta moottoritekniikkaa 24.5.2018

 

Paikka: Diagno Finland Oy, Läntinen teollisuuskatu 2, Espoo

Tämän kurssipäivän tavoitteena on antaa hyvä kokonaiskäsitys ja tulevaisuudenkuva siitä, missä mennään nykyaikaisen moottoritekniikan suhteen.

Pääpaino on kevyen kaluston bensa- ja dieselmoottoreissa sekä päästöissä. Päivän aiheet ovat tärkeitä kaikille, jotka operoivat moottoritekniikan parissa. Tule mukaan päivittämään tietosi kiinnostavien aiheiden parissa!
 
8.15 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvit ja pikkupurtavaa
 
9.00 Tilaisuus alkaa
Polttomoottoritekniikka ja päästöt - Juha Seppälä, toimitusjohtaja, Diagno Finland Oy
-Polttomoottori kuolee - mutta milloin?
-Päästöjen vähentäminen
-Katsastuslainsäädäntö ja päästömittaus muuttuu 20.5.2018

Eurooppalaisen henkilöautodieselin puolustuspuheenvuoro - Juha Kiiskinen, toimitusjohtaja, JK-Textservice
-Lainsuojattomasta jälleen salonkikelpoiseksi?
-Päästöjen ja kulutuksen mittausmenetelmät (vanhat vs. uudet mittausnormit)
-Euro 6c ja Euro 6d-TEMP
-Viimeaikaisia RDE-mittaustuloksia
-Tekniikan toteutuksia uusissa esimerkkimoottoreissa

Dieselsuutinteknologiaa - Björn Boström, tekninen asiantuntija, Diagno Finland Oy
-Dieselruiskutuksen kehitys pitkälti suuttimien harteilla
-Pietsotekniikka ja koodatut suuttimet
-Bosch CRI2-18, ...20 ja ...22 sekä VCA, VCC ja NCC -toiminnot
-Bosch CRIN4.2 sisäisellä paineenkorotuksella
-Delphi Direct Acting Injector DFI3
-Denso i-ART

48V-järjestelmät uusien Mercedes-Benz bensiinimoottorien yhteydessä - Markku Haapasalo, tekninen asiantuntija, Veho Oy Ab
-48 V eri ratkaisut Mercedes-Benz autoissa
-Hihnakäyttöinen RSG-käynnistingeneraattori
-Integroitu ISG käynnistingeneraattori
-Uusi 6-sylinterinen M256 moottori, jossa ISG.

Hiukkasiin kuolee yli tuhat suomalaista vuosittain. Mitä on tehtävissä? - Heikki Parviainen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
-Hiukkasten vaikutus suomalaisten terveyteen
-Hiukkaset ja niiden kokoluokat
-Hiukkasten mittaaminen
-Hiukkasten vähentäminen pakokaasujen jälkikäsittelyllä
-Hiukkasten poistaminen aiheuttaa toisen ongelman

Case: Volvo D5 - Björn Boström, tekninen asiantuntija, Diagno Finland Oy
-Tyypillinen haastava vianmääritystapaus moottorinohjauksen ympärillä.
-Esimerkki siitä, miten yksi ongelma johtaa seuraavaan, mekaanikkoa harhauttaen.

16.00 Tilaisuus päättyy

Osallistumishinnat:

SATL:n jäsenille 390 euroa, muuten 440 euroa.
 
Hinnat sisältävät tilaisuuden ohjelman sekä siihen kuuluvat tarjoilut. Mahdolliset majoituskulut ovat erillisiä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Laskutuksen hoitaa Diagno Finland Oy.

Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse info@aakk.fi
 
tai puhelimitse 09-6944 635.
 
Lisätietoja:
 
Hannu Palmu, puh 0400-470404, hannu.palmu@aakk.fi

 

04.05.2018 - Turo Tiililälle myönnettiin Moottoriliikenteen ansiomerkki

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry on vuonna 1993 perustanut Moottoriliikenteen ansiomitalin. Tasavallan presidentin on antanut mitalista 1.4.2007 voimaan tulleen asetuksen ja Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien Suurmestari on hyväksynyt mitalin virallisten mitalien listaan. Moottoriliikenteen ansiomitalin myöntää asetuksen mukaan Liikenneministeri Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n hallituksen asettaman mitalitoimikunnan esityksestä.

Mitali myönnetään ansiokkaasta valtakunnallisesta toiminnasta suomalaisen moottoriliikenteen hyväksi, tai henkilölle, joka pitkäaikaisella ja tuloksekkaalla työllään on edistänyt tieliikenteen kehittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (alakuvassa keskellä) jakoi myöntämänsä Moottoriliikenteen ansiomitalit 4. toukokuuta 2018 kuudelle tieliikenteen toimintaa valtakunnallisesti edistäneelle henkilölle. Niistä mitalin numerolla 191 sai SATL:n liittohallituksen puheenjohtajana toimiva Test World Oy:n hallituksen puheenjohtaja insinööri Turo Tiililä. Myöntämisen perusteena oli hänen pitkäaikainen toiminta ajoneuvojen ja niiden renkaiden testaustoiminnan kehittämisessä.

Muut ansiomitalin saajat olivat:

Mitali numero 192
Liikennepäällikkö Mikko Saavola (kuvassa kolmas vasemmalta)
Linja-autoliitto ry

Mitali numero 193
Toiminnanjohtaja Veijo Petrelius (kuvassa kolmas oikealta)  
Suomen Taksiliiton Lapin lääninyhdistys ry

Mitali numero 194
Kuljetusyrittäjä Reijo Mecklin (kuvassa toinen vasemmalta)
Kuljetus Reijo Mecklin Oy

Mitali numero 195
Liikenneopettaja Heimo Jousenkylä (kuvassa toinen oikealta)

Mitali numero 196
Kansanedustaja Kalle Jokinen (kuvassa vasemmalla)

Lisäksi kuvassa ministerin vieressä vasemmalla puolella on mitalitoimikunnan puheenjohtaja poliisipäällikkö Kari Rantala.

Mitaleja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien kaiken kaikkiaan 196 kappaletta. Mitalissa on kuvattuna auton ohjauspyörä ja ajajan kädet sekä teksti "Moottoriliikenteen hyväksi".

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry on kahdeksan tieliikennejärjestön yhteistyöelin. Jäseninä ovat Autoalan Keskusliitto ry, Autoliitto ry, Autotuojat ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Autokoululiitto ry, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Suomen Taksiliitto ry.

27.04.2018 - Suomen Autolehti 5/2018 ilmestyy Vapun jälkeen keskiviikkona 2.5.2018

Vuoden 2018 viides Suomen Autolehti 5/2018 ilmestyy toukokuun alussa Vapun jälkeen. Lehden teemana on tällä kertaa raskas kalusto, jota käsitellään yli 27 toimitetulla sivulla. Lehden kokonaismitta on tällä kertaa 96 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Teemaan liittyen:
  • Auton tekninen avaus: DAF XF, kokonaishyötysuhteen huipulla.
  • Polttoaineen kulutus on tärkeä tieto raskaassa kalustossa. Virallisen kulutustiedon ilmoittamisesta tulee pakollista uusissa autoissa syksyllä 2019.
  • Jälkikäteen tehtävät moottorioptimoinnit suuremman tehon tai pienemmän polttoaineen kulutuksen toivossa muuttavat haitalliset päästöarvot pieleen.
  • Raskas segmentti on tärkeä MAN:lle, vähittäismyyntiä on trimmattu parempaan iskuun.
  • Raskaat korjaamot ketjuuntuvat, Top Truck kasvoi nopeasti.
  • Pitkän linjan korjaamossa Turussa osataan erikoistyöt. Sataman läheisyys tuo asiakkaita kauempaakin.
  • Kotimaista betoniautovalmistusta, raskas pyörivä rakenne vaatii omaa osaamista päällerakenteissa.
 • VauriokorjausEXPO kokosi korikorjaus- ja automaalausalan ammattilaiset yhtyeen TTS Työtehoseuran koulutuskeskukseen Rajamäelle. Paikan päällä nähtiin konkreettisia esimerkkejä tuotteiden toimivuudesta.
 • Perusoppimäärä sähköauton lataukseen. Ladattavien hybridiautojen yleistyessä tavallisille automyyjille alkaa tulla kyselyjä myös näiden autojen lataamisesta. Lataukseen liittyvien peruskäsitteiden osaaminen on osa jokaisen automyyjän ammattitaitoa.
 • 88. Geneven autonäyttely: Autoilun ilo jatkuu. Nopeimmat myydään nopeimmin. Superurheiluautojen ja kaikkien ylellisempien autojen valmistajat eivät pysty tekemään niin paljon autoja, kuin asiakkaat haluaisivat.
 • 118. New Yorkin autonäyttelyssä oltiin epävarmuuden partaalla. Yhdysvalloissa teräkselle ja alumiinille asetetut uudet tullit, mahdollinen kauppasota ja kohoavat korot keräävät pilviä autoalan taivaalle. New Yorkissa keskityttiin kuitenkin katumaasturiuutuuksiin, joista moni on tulossa myyntiin myös Suomessa.
 • Moottoritekniikkaa: Cummins ISB6.7. Kun sama moottori löytyy järeän amerikkalaisen pick-upin, ruotsalaisen kuorma-auton ja hollantilaisvalmisteisen kaupunkibussin moottoritilasta, voidaan puhua yhteisestä tekijästä.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä raskaan kaluston jarrudynamometrit.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 2.5.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

<< Edelliset   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   Seuraavat >>

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus