18.12.2018 - SATL:n uusi liiketoimintajohtaja aloittaa 4.3.2019.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) käynnisti liiketoimintajohtajan haun syksyllä Helsinkiin kasvavan kaupallisen tapahtuma- ja koulutustoimintansa tulosvastuulliseen johtamiseen. Toimi herätti suurta kiinnostusta ja tasokkaita hakemuksia tuli useita.

Tehtävään valittiin kokenut autoalan ammattilainen insinööri Juha Seppälä (39). Juha siirtyy tehtävään Diagno Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hän on toiminut samanaikaisesti myös Örum Oy Ab:n johtoryhmän jäsenenä. Juha on yksi Diagnon perustajista ja hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2005 lähtien. Sitä ennen hän toimi Robert Bosch Oy:ssä huoltoinsinöörinä. Sen lisäksi Seppälä on tehnyt luennointeja mm. Autoalan Koulutuskeskuksessa ja autoalan ammattikorkeakouluissa.

Liiketoimintajohtajan tehtäviin kuuluu kehittää edelleen alalla arvostettuja SATL:n kaupallisia brändejä sekä kaupallistaa kokonaan uusia tuotteita ja palveluja, joissa on kansainvälinen ulottuvuus mukana. Toiminnan ytimessä ovat erilaiset tapahtuma- ja koulutustuotteet, joille haetaan kasvua.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Juhan mukaan kehittämään SATL:n liiketoimintaa. Juha on yrittäjähenkinen ja haluaa saada aikaan tuloksia sekä tietää mitä projektien ja myynnin tuloksellinen johtaminen tarkoittaa käytännössä. Arvostamme myös Juhan laajaa kotimaista ja kansainvälistä kontaktiverkostoa" toteaa SATL:n puheenjohtaja Turo Tiililä.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) on autoalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden pitkään toiminut ja alalla arvostettu yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SATL toimii jäsenyhdistystensä kattojärjestönä, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää koko autoalan osaamista ja ammattitaitoa. Toimipaikka on Helsingissä Ruoholahdessa.

Lisätietoja/haastattelupyynnöt:

Turo Tiililä, hallituksen puheenjohtaja, SATL ry, puh 0400 435 008, turo.tiilila@test-center.fi

Juha Seppälä, liiketoimintajohtaja, SATL ry, puh 050 502 2915, juha.seppala@iki.fi

13.12.2018 - SATL:n Autoteknillinen pikkujouluristeily pidettiin 7.-8.12.2018

 

SATL:n perinteinen, kolmatta kertaa järjestetty Autoteknillinen pikkujouluristeily pidettiin 7.-8.12.2018 Viking Grace laivalla Turusta Tukholmaan ja takaisin. Matkan järjestelyistä vastasi Turun Autoteknillinen Yhdistys.

Perjantai-iltaa vietettiin aluksi heti laivan lähdettyä jouluisten lihapatojen ääressä ylensyöden ja loppuyö tanssin pyörteissä tai kuka mitenkin. Lauantaina oli virallisempaa autoteknillistä ohjelmaa, joihin jaksoi osallistua jopa vajaa puolet kaikkiaan lähes 120 matkaan lähteneestä. Loppuosa siis ei jaksanut, tai sitten jatkoi onnistuneesti pikkujouluohjelmaa vähemmän virallisissa merkeissä.

Liiton puheenjohtajan Turo Tiililän avaussanojen jälkeen asiantuntijaesityksiä saatiin kaikkiaan viisi. Niistä ensimmäisen piti DSV Road Oy:n Operations Manager Atte Illman yrityksen toiminnasta Uudenkaupungin autotehtaan osa- ja autologistiikassa. Toisena kuultiin Liikennekoulu Poussa Oy:n liikenneopettaja Marika Silverin ja yrityksen opetuksen toiminnasta vastaavan johtajan Janne Silver puheenvuorot. Marika kävi esityksessään läpi henkilöautojen ajokorttikoulutuksen lakimuutoksia ja Janne esitteli raskaan puolen ajo-opetusasioita ammattipätevyyksineen sekä syksyllä 2019 mahdollisesti käyttöön tulevan kevytauton lainsäädäntöpohjaa.

Kolmannessa puheenvuorossa esiintyjinä oli Turun AMK:n kaksi insinööriopiskelijaa Brigitta Lehtiö ja Julia Snell, jotka kävivät läpi kokemuksiaan kahden kuukauden mittaisesta työharjoittelusta Englannissa Millbrookin testiradoilla. Neljäntenä esiintyjänä oli Kaha Oy:n tuotepäällikkö Juuso Pahstén. Hän kävi esityksessään läpi Euro 6 moottoreiden esilämmittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Viidentenä ja viimeisenä esiintyi Raseko ammattiopiston opettaja Marko Hahto, joka esitteli Koski-palvelua, josta opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet löytyvät kootusti yhdestä sähköisestä palvelusta.

Seuraava SATL:n Autoteknillinen pikkujouluristeily lyötiin myös jo lukkoon. Se järjestetään samalla laivalla 13.-14.12.2019. Paikkoja on varattuna 150, joten rohkeasti vain mukaan. Seuratkaa tapahtumasta ilmoittelua, ensimmäinen julkaistiin jo Satelliitti 2/2018 -lehdessä.

Atte Illman

Marika Silver

Janne Silver

Brigitta Lehtiö ja Julia Snell

Juuso Pahstén

Marko Hahto

11.12.2018 - SATL:n verkko-osaamiskeskuksen esiselvityshanke on saatu päätökseen

SATL:n esiselvitys autoalan osaamisen kehittämisen uudesta toimintamallista ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksesta on valmistunut. Hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä EU:n Euroopan sosiaalirahaston tuella. Se myönnettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta aikavälille 1.1.-30.9.2018. Rakennerahasto-ohjelma tukee työllisyyden ja osaamisen edistämistä sekä sosiaalista osallisuutta.

Esiselvityksen puitteissa jo aiemmin elokuun alussa julkistettiin kaksi selvitystä ja yksi toimenpide-ehdotus, joiden sisältö pohjautui keväällä autoalan ammattilaisille tehtyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi noin 500 henkilöä.

Selvityshanke huipentui Lapin alueelle suunnattuun pilottikoulutukseen. Siihen osallistuneet 18 autoalan ammattilaista kävivät läpi noin kolme tuntia kestävän laajan verkkokoulutuksen väli- ja loppukokeineen aiheesta "Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka ja turvallisuus". Koulutuksen sisällöstä vastasi Prodiags Oy. Koulutuksen jälkeen osallistujat vastasivat tätä verkkokoulutusta arvioivaan sähköiseen kyselyyn. Saadun palautteen perusteella verkkokoulutus ja tämä verkkokurssi koettiin soveltuviksi autoalan täydennyskoulutukseen.

Hankkeesta saatujen näkemysten pohjalta koottiin yhteen kolme muistiota, joissa selvitettiin yksityiskohtaisesti esiselvityksessä kiteytynyttä suunnitelmaa SATL:n verkko-osaamiskeskuksen rakenteesta ja toiminnasta:

1. Kuvaus uudesta toimintamallista.

Uuden toimintamallin tarkoituksena on lähentää ja saattaa yhteen autoalan jälkimarkkinoinnin jatko-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen eri toimijoiden tarjontaa erityisen verkko-osaamiskeskuksen avulla. Tällä tavoin autoalalla työskentelevät ja myös pienyrittäjät sekä omatoimisesti kouluttautuvat pääsevät helpommin tutustumaan koulutustarjontaan ja myös hankkimaan sitä. Myös erilaisten pätevyyksien ja sertifikaattien päivittämiseen haetaan joustavampia verkkokoulutuksen kautta tehtäviä ratkaisuja. Tähän toimintamalliin kuuluu luonnollisesti myös sujuvamman yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen eri tahojen, kuten työntekijöiden, yritysten, maahantuojien, kouluttajien ja viranomaisten kesken.

2. Toimintamallin ja osaamiskeskuksen riskianalyysi.

Sekä toimintamallista että osaamiskeskuksen toteuttamisesta tehtiin riskianalyysitaulukot, joissa kuvattiin riski ja määriteltiin riskin vaikutus, todennäköisyys ja mahdolliset lieventämistoimenpiteet.

3. Määrittelyt verkko-osaamiskeskukselle.

Digitaalinen verkko-osaamiskeskus jakautuu kolmeen perusosaan: Informatiiviset verkkosivut, verkkokauppa ja koulutus. Verkkokauppa yhdistää eri toimintoja ja sen kautta voi tilata ilmaisia ja maksullisia tuotteita ja palveluja, kuten kursseja, webinaareja, kirjoja, messulippuja, jne. Lisäksi se on väylä muiden toimijoiden palveluihin. Myös hakukone on tärkeässä roolissa.

Nämä dokumentit, kuten myös palautteet pilottikoulutuksesta, ovat tutustuttavissa SATL:n kotisivulla, jonne pääsee TÄSTÄ. Esiselvityshanke on nyt valmis ja siihen asetetut tavoitteet on saavutettu. SATL:n verkko-osaamiskeskusprojekti jatkuu osaamiskeskuksen julkaisualustan järjestelmätoimittajan valinnalla sekä sisällöntuotannon yhteistyökumppaneiden kartoittamisella ja sopimisella.

Lisätietoja esiselvityksestä antavat:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

03.12.2018 - SATL:n jäsenlehti Satelliitti 2/2018 ilmestyi 3.12.2018

SATL:n jäsenlehti Satelliitti 2/2018 on ilmestynyt. Se on luettavissa painettuna versiona kotiin kannettuna tai sähköisessä pdf-muodossa Liiton kotisivulta osoitteessa http://www.satl.fi/jasenille/nayta/115.

Painettu lehti on toimitettu Suomen Autolehden 10/2018 liitteenä niille henkilöjäsenille, joille Suomen Autolehti tulee. Niille vapaajäsenille, joille Suomen Autolehti ei tule, on Satelliitti postitettu suoraan.

30.11.2018 - Suomen Autolehti 10/2018 ilmestyy maanantaina 3.12.2018

 

Vuoden 2018 viimeinen eli kymmenes Suomen Autolehti 10/2018 ilmestyy ensi maanantaina 3.12.2018. Lehdellä on mittaa 88 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

  • Autokorjaamo 2018 -tapahtuma oli menestys. Autoalan ammattilaisille suunnatut messut järjestettiin tällä kertaa aikaisempaa reilusti isompana. 74 alan yritystä esitteli tuotteitaan ja palvelujaan.
  • Automechanica-messujen korikorjaus-teeman yhteenveto. Erilaisten materiaalien käyttö auton korin rakenne- ja pintaosissa luo korjaamolla tarvetta uudenlaisille työkaluille. Markkinoille on tullut laaja valikoima erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja tuotteita. Korikorjaamojen on aika selvittää, mitkä laitteet soveltuvat omaan käyttöön parhaiten.
  • Auton tekninen avaus: Toyota Camry. Camry palaa Euroopan markkinoille valmistajan uudella hybridivoimalinjalla varustettuna. Läpikotaisin uusittu kahdeksas sukupolvi pohjautuu TNGA-arkkitehtuuriin.
  • FISITA 2018 kongressi Intiassa. Intiasta on kasvanut iso ajoneuvojen tuottaja, mutta liikenteen yleinen tila on vielä melko sekava. Intia olikin hyvä paikka koota yhteen maailman autoinsinöörit alan tuoreimpien kehitystrendien ääreen.
  • Auto 2018 -tapahtuma veti väkeä Messukeskukseen. Perinteisestä autonäyttelystä jalostettu tapahtuma on lunastanut paikkansa autoilun megatapahtumana. "Vapaus valita - auto" -kampanja lanseerattiin myös tapahtumassa. Kampanja tarjoaa informaatiota autoilun hyödyistä ja vaikutuksista ilmastoaiheiseen uutistulvaan.
  • AKL Summitin tarkempaa yhteenvetoa verkkomarkkinoinnista, Kiinan automarkkinoista, rahanpesun uhasta autoliikkeissä ja asiakaskokemuksen vaikutuksista.
  • Moottoritekniikkaa: FCA Firefly 1,0 T3 Multiair. FCA:n uusi bensiinikäyttöinen pikkumoottori on kevyt ja tehokas. Nykypäivän elementtejä ovat turboahtaminen, suorasuihkutus ja hiukkassuodatin.
  • Laitekatsauksessa ovat esillä helmasta nostavat kaksoissaksinostimet.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 3.12.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

<< Edelliset   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   Seuraavat >>

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2018  
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus