11.12.2018 - SATL:n verkko-osaamiskeskuksen esiselvityshanke on saatu päätökseen

SATL:n esiselvitys autoalan osaamisen kehittämisen uudesta toimintamallista ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksesta on valmistunut. Hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä EU:n Euroopan sosiaalirahaston tuella. Se myönnettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta aikavälille 1.1.-30.9.2018. Rakennerahasto-ohjelma tukee työllisyyden ja osaamisen edistämistä sekä sosiaalista osallisuutta.

Esiselvityksen puitteissa jo aiemmin elokuun alussa julkistettiin kaksi selvitystä ja yksi toimenpide-ehdotus, joiden sisältö pohjautui keväällä autoalan ammattilaisille tehtyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi noin 500 henkilöä.

Selvityshanke huipentui Lapin alueelle suunnattuun pilottikoulutukseen. Siihen osallistuneet 18 autoalan ammattilaista kävivät läpi noin kolme tuntia kestävän laajan verkkokoulutuksen väli- ja loppukokeineen aiheesta "Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka ja turvallisuus". Koulutuksen sisällöstä vastasi Prodiags Oy. Koulutuksen jälkeen osallistujat vastasivat tätä verkkokoulutusta arvioivaan sähköiseen kyselyyn. Saadun palautteen perusteella verkkokoulutus ja tämä verkkokurssi koettiin soveltuviksi autoalan täydennyskoulutukseen.

Hankkeesta saatujen näkemysten pohjalta koottiin yhteen kolme muistiota, joissa selvitettiin yksityiskohtaisesti esiselvityksessä kiteytynyttä suunnitelmaa SATL:n verkko-osaamiskeskuksen rakenteesta ja toiminnasta:

1. Kuvaus uudesta toimintamallista.

Uuden toimintamallin tarkoituksena on lähentää ja saattaa yhteen autoalan jälkimarkkinoinnin jatko-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen eri toimijoiden tarjontaa erityisen verkko-osaamiskeskuksen avulla. Tällä tavoin autoalalla työskentelevät ja myös pienyrittäjät sekä omatoimisesti kouluttautuvat pääsevät helpommin tutustumaan koulutustarjontaan ja myös hankkimaan sitä. Myös erilaisten pätevyyksien ja sertifikaattien päivittämiseen haetaan joustavampia verkkokoulutuksen kautta tehtäviä ratkaisuja. Tähän toimintamalliin kuuluu luonnollisesti myös sujuvamman yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen eri tahojen, kuten työntekijöiden, yritysten, maahantuojien, kouluttajien ja viranomaisten kesken.

2. Toimintamallin ja osaamiskeskuksen riskianalyysi.

Sekä toimintamallista että osaamiskeskuksen toteuttamisesta tehtiin riskianalyysitaulukot, joissa kuvattiin riski ja määriteltiin riskin vaikutus, todennäköisyys ja mahdolliset lieventämistoimenpiteet.

3. Määrittelyt verkko-osaamiskeskukselle.

Digitaalinen verkko-osaamiskeskus jakautuu kolmeen perusosaan: Informatiiviset verkkosivut, verkkokauppa ja koulutus. Verkkokauppa yhdistää eri toimintoja ja sen kautta voi tilata ilmaisia ja maksullisia tuotteita ja palveluja, kuten kursseja, webinaareja, kirjoja, messulippuja, jne. Lisäksi se on väylä muiden toimijoiden palveluihin. Myös hakukone on tärkeässä roolissa.

Nämä dokumentit, kuten myös palautteet pilottikoulutuksesta, ovat tutustuttavissa SATL:n kotisivulla, jonne pääsee TÄSTÄ. Esiselvityshanke on nyt valmis ja siihen asetetut tavoitteet on saavutettu. SATL:n verkko-osaamiskeskusprojekti jatkuu osaamiskeskuksen julkaisualustan järjestelmätoimittajan valinnalla sekä sisällöntuotannon yhteistyökumppaneiden kartoittamisella ja sopimisella.

Lisätietoja esiselvityksestä antavat:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2018  
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus