07.08.2018 - SATL ry:n tekemän selvityksen mukaan autoalan sähköinen oppimisympäristö koetaan tarpeelliseksi

Tilannekatsaus autoalan osaamisenkehittämisen uuden toimintamallin ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksen esiselvityksestä.

SATL:n autoalan ammattilaisille tekemän esiselvitykseen liittyvän kyselyn tulokset on analysoitu ja niistä on tehty kaksi eri selvitystä ja toimenpide-ehdotus.

Selvitys 1: Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten pätevyyksien ylläpitämisen haasteet erityisesti Lapissa (selvitys aukeaa otsikkoa klikkaamalla)

Selvitys 2: Työn ohessa tapahtuvan täydennys, jako- ja erikoistumiskoulutuksen haasteet erityisesti Lapissa (selvitys aukeaa otsikkoa klikkaamalla)

Näissä selvityksissä näkökulmat ovat erilaiset, vaikka asia on perusteiltaan hyvin samanlainen. Ensimmäisessä selvitys asiaa tarkastellaan työntekijöiden kannalta, kun taas toisessa koulutusten toteuttamismenetelmien kannalta.

Tuloksina näistä saatiin mm. se, että tarvetta autoalan lisäkoulutukselle on paljon. Autotekniikan nopean kehityksen seuraaminen varsinkin merkkiorganisaatioiden ulkopuolella on todellinen haaste. Lisänä tulevat vielä uudet energiamuodot, kuten kaasu ja sähkö.

Vastaajien mielestä tarvittavassa koulutuksessa tärkeintä on autotekniikka ja sähköautotekniikka.  Talous- ja IT-koulutuksen tarvetta ei pidetty kovin tärkeänä, mutta esimies- ja asiakaspalvelukoulutukselle on selkeästi myös tarvetta.

Lapissa erityisesti pidettiin ongelmina perinteisen toisella paikkakunnalla tapahtuvan koulutuksen matkustus- ja majoituskustannuksia, sekä ajan käyttöä. Harvaan asutuilla alueilla ja pienissä yrityksissä tilanne vielä korostuu.

Verkkokoulutusta pidettiin hyvänä vaihtoehtona. Kokemukset verkkokoulutuksesta ovat kuitenkin vielä aika vähäisiä. Ongelmana on oikeanlaisen verkkokoulutuksen löytyminen. Tarjonta on hajautunutta ja heikosti tunnettua. Suomenkielistä verkkokoulutusta on tällä hetkellä vielä vähän tarjolla. Osalla autoalan ammattilaisista koulutuskieli on kynnyskysymys.

Toimenpide-ehdotus: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen autoalalla (toimenpide-ehdotus aukeaa otsikkoa klikkaamalla)

Tasa-arvoasioissa autoalalla on vielä kehitettävää. Kyselyssä nähtiin naisten määrän lisäämisen olevan eduksi alalle, esim. huoltoneuvojan roolissa. Töitä on kuitenkin tehtävä paljon, että miesvaltaiselle alalle saataisiin lisää naisia. Monesti jako miesten ja naisten töihin on asennekysymys, joka opitaan jo kotona. Työympäristössä tärkeää on myös esimiesten suhtautuminen. Vastaajien mukaan käytännössä lähes kaikki autoalan tehtävät sopivat kummallekin sukupuolelle. Käsitykset autoalasta ja korjaamotyön raskaudesta ja likaisuudesta ovat vanhentuneita. Autokorjaamoiden työympäristön imagon muokkaamiselle on siis tarvetta.

Lisätietoja esiselvityksestä antavat:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2018  
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus