25.05.2018 - SATL:n Tallinnan Liittokokous päätökset

SATL:n 83. varsinainen liittokokous järjestettiin Tallinnassa Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotellissa yhden yön matkana 17.-18.3.2018. Vaikka kokouksen järjestelyt ja aikataulu olivat perinteistä poikkeavat, oli itsen kokouksen sisältö tuttua. Kokoukseen osallistui 67 äänivaltaista edustajaa 26 jäsenyhdistyksestä edustaen 84 % liiton äänivallasta (paikalla oli 268 maksimiäänestä 226). Kaikkiaan matkassa oli seuralaiset mukaan luettuna 116 henkilöä.

Tapahtuman järjestely oli aiemmin sovitun mukaisesti perinteistä poikkeavasti SATL:n toimiston vastuulla. Lisäapuna olivat Metropolia AMK:n suojissa toimivan Autoinsinöörikillan neljä jäsentä. Tämän killan toiminnan aloittamisessa Helsingin Autoteknillinen Yhdistys oli toiminut kummina muutamaa vuotta aiemmin, joten yhteistyö killan kanssa oli luontevaa.

Matkaan osallistuvat kokoontuivat lauantaiaamusta Viking Linen Katajanokan terminaalissa Helsingissä, josta matka- ja kokousmateriaalien jaon jälkeen siirryttiin m/s Viking XPRS -laivalla Tallinnaan. Laivamatka sujui sujuvasti kauniissa säässä ruokailun merkeissä. Tallinnassa siirryttiin kolmella linja-autolla kokoushotellille, jossa päiväkahvien jälkeen virallinen ohjelma aloitettiin suoraan toimikuntien kokouksilla. Tämän mahdollisti etukäteen jaossa olleet tarkat kokousmateriaalit, joiden avulla erillistä asioiden läpikäyntiä ei ollut tarvetta pitää. Seuralaiset pääsivät toimikuntien aikana tutustumaan omaehtoisesti Tallinnan kaupunkiin, etenkin sen vanhaan osaan, jonka vieressä hotelli sijaitsi.

Toimikunnissa (Teknillinen, Vaali-, Tulevaisuus- ja Senioritoimikunnat) kaikissa oli tärkeinä käsiteltävinä asioina Autoalan Koulutuskeskus Oy:n liiketoiminnan siirtyminen SATL alaisuuteen ja SATL-portaalin kehitystyö. Lisäksi kussakin oli vielä kyseiselle toimikunnalle ominaisia käsiteltyjä aiheita. Liittokokousaloitteita ei tällä kertaa ollut yhtään.

Kaikkien toimikuntien muistiot kuin myös varsinaisen liittokokouksen pöytäkirja on tutustuttavissa TÄSTÄ.

Toimikuntien ja pienen huokaisun jälkeen lauantai-illan ohjelmana oli illallinen Vanhassa kaupungissa ravintola Maikrahvissa. Loppuillan ohjelma oli vapaa.

Sunnuntaina oli varsinainen Liittokokous

Sunnuntaina pidettiin varsinainen Liittokokous. Sen avasi liiton puheenjohtaja Turo Tiililä. Kokouksen aluksi normaalien Vuoden Autoteknikko, Vuoden Autoteknillinen Yhdistys ja Vuoden Kirjamyyjä -tunnustusten lisäksi palkittiin Liiton kultaisella kunnialevykkeellä yksi henkilö.

Liiton kultaisen kunnialevykkeen numeron 47 sai Tampereen ATY:n aktiivi Eero Sarimaa (83). Perusteluina olivat muun muassa hänen panoksensa niin SATL:n kuin Tampereen ATY:n toiminnassa. Liiton hopeisen kunnialevykkeen numerolla 281 puolestaan sai HATY:n aktiivi insinööri Sami Ojamo (37). Perusteluina olivat muun muassa hänen tekemä työ autoalan ja joukkoliikennealan kehittämiseksi.

Normaalien päätettävien asioiden lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liiton sääntömuutos. Siinä lisättiin liiton niemenkirjoittajia käsittelevään 8§ liittohallitukselle valta nimetä lisää tarvittavia nimenkirjoittajia. Lisäksi PRH:n tarkistuksessa 5§ ja 7§ kohtien sanamuotoja korjattiin vallitsevan lainsäädännön mukaisiksi. Päivitetyt liiton säännöt löytyvät liiton kotisivulta osoitteesta www.satl.fi/jasenille/nayta/105

Seuralaisille oli sunnuntaina järjestettyä ohjelmaa. Se sisälsi suomeksi opastetun retken Tallinnan lähettyvillä sijaitsevaan Sauen kartanoon. Mielenkiintoiseen ohjelmaan osallistui 29 henkilöä.

Henkilövalinnat

Liiton puheenjohtajaksi valittiin neljännelle kaudelle insinööri Turo Tiililä (51, kotipaikka Helsinki). Liittohallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Pentti Ala-Maakalan Tampereen yhdistyksestä. Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Kari Kaihonen Helsingin yhdistyksestä sekä Vesa Villanen Salon Seudun yhdistyksestä.

Liittohallitukseen kokous valitsi erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt:

Pentti Ala-Maakala, Tampere

Jaakko Falck, Mikkeli

Antti Kovanen, Kuopio

Kari Kaihonen, Vantaa

Tero Salovaara, Kerava

Kaikki valitut jäsenet ovat uudelleen valittuja.

 

Hallituksessa jatkavat:

Eero Kukko, Oulu

Jukka Autio, Muurame

Mika Heinola, Kokkola

Vesa Villanen, Pertteli

Mauri Linnanketo, Pori

Liittohallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksuksi eli liittomaksuksi vuodelle 2019 vahvistettiin 40,00 euroa varsinaiselta jäseneltä. Korotusta entiseen tulee 1,50 euroa. Liitto perii liittomaksun jäseniltä liitettyään siihen kunkin yhdistyksen oman jäsenmaksuosuuden (tieto yhdistyksen jäsenmaksuosuudesta Liiton toimistoon 16.11.2018 mennessä). Eräpäiväksi vuoden 2019 maksuille päätettiin 20.1.2019. e-lasku on myös käytössä yhtenä maksumuotona.

Lehden itse tilaavien vapaa- ja kunniajäsenien lehtimaksu vuodelle 2019 nousee 36,50 euroon, joten nousua tulee 1,50 euron verran. Hinta koskee myös yhdistysten tilaamia kannatusjäsenien lehtiä. Vertailuksi mainittakoon, että Suomen Autolehden normaali tilausmaksu vuodelle 2018 on 68,00 euroa/vuosikerta. Niinpä jäsenalennus on 46 %.

Toimintateema

Toimintasuunnitelman yhteydessä vahvistettiin, että Vuoden toimintateemana jatkuu "Ammattiosaamisen kehittäminen". Merkittävin teemaan liittyvä projekti on viime vuonna aloitetun, useampivuotisen verkko-osaamiskeskus SATL-portaalin kehitystyö. Sen toteuttamiseksi projektille palkattu Tomi Virkki keskittyy vuoden yhdeksän ensimmäistä kuukautta projektin esiselvityksen tekemiseen. Se toteutetaan EU:n rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-projektina.

Seuraava Liittokokous

Vuoden 2019 Liittokokouksen järjestelyistä vastaa Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys. Se järjestetään yhden päivän mittaisena Sokos Hotelli Rikalassa Salossa lauantaina 16.3.2019. Paikalle saa tulla jo perjantaina 15.3. ja sunnuntaihin 17.3. asti voi olla. Tarkemmat tiedot hintoineen ja aikatauluineen toimitetaan myöhemmin.

Vuodelle 2020 liittokokouksen järjestäjänä toimii Oulun ATY, joten kokous järjestetään Oulussa.

Kesäpäivät

Seinäjoen Seudun ATY järjestää kuluvan vuoden Kesäpäivät Seinäjoella 16.-17.6.2018. Vuoden 2019 osalta aiemmin tapahtuman varannut Varkauden ATY joutui perumaan varauksensa. Sen sijaan kokouksen yhteydessä Kuopion ATY lupasi järjestää korvaavan tilaisuuden hyödyntäen omia kokemuksiaan matkojen järjestämisessä. Siitä saamme tietoa myöhemmin lisää.

Paras kirja-asiamies

Tampereen Autoteknillinen yhdistys myi vuonna 2017 parhaiten kirjoja. Heidän kirja-asiamiehenään toimi Pekka Hjon, joka  kävi vastaanottamassa asiaan liittyvän tunnustuksen.

Sydämelliset kiitokset mukavasta viikonlopusta kaikille osallistuneille ja erityiskiitokset järjestelyihin osallistuneille.

 

Vuoden Autoteknillinen Yhdistys

Tampereen Autoteknillinen Yhdistys voitti Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen tittelin vuoden 2017 parhaimman toimintansa ansiosta kilpailun sääntöjen mukaisissa asioissa pistemäärällä 10, kun maksimipistemäärä oli 17. Koska kilpailussa on jaossa myös miinuspisteitä, pisteskaalan alapää on -8 pisteessä. Kuten aikaisempina vuosina, valintaan vaikuttivat muun muassa jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito. Kyseinen vuosi oli yhdistyksen historian 84. Jäseniä yhdistyksessä oli kaikkiaan 556.

Muista sijoituksista todettakoon, että kakkossijalle tuli Kuopion yhdistys 9 pisteellä ja jaetulle kolmannelle sijalle Etelä-Satakunnan ja Lahden yhdistykset 8 pisteellä. Kisassa vain voittaja palkittiin kunniakirjalla sekä 600,00 € lahjoituksella yhdistyksen stipenditilille. Kilpailun pistelaskennassa tärkeässä osassa on Liittoon lähetetyt tiedotteet yhdistyksen toiminnasta, kun merkittävä osa tuloksesta lasketaan niiden avulla.

Yhdistyksen johtoryhmässä eli hallituksessa toimivat puheenjohtajana Pentti Ala-Maakala (kuvassa vasemmalla), varapuheenjohtajana Antero Savolainen (kuvassa oikealla) ja muina jäseninä Harri Kurhela, Sami Raitala, Pertti Oittinen, Heikki Pirinen ja Tapio Kaakkolammi. Opiskelijajäsentä ei tällä kertaa ollut mukana. Johtoryhmän kutsumina sihteerinä toimi Pekka Hjon (kuvassa keskellä) ja rahastonhoitajana Eero Kallio.

Kirja-asiamiehenä toiminut Pekka Hjon palkittiin vuoden kirjamyyjänä. Mobilian taustayhteisöjäsenenä toimi Tapio Kaakkolammi. Yhdistyksellä on lisäksi Teknillinen toimikunta (pj Antero Savolainen), Perinnetoimikunta ja seniorikerho (pj Eero Sarimaa) ja Ohjelmatoimikunta (pj Eero Kallio).

Aktiivista ja vaihtelevaa toimintaa

Kuukausikokouksien järjestämisessä yhdistyksen filosofia on järjestää niitä hieman harvemmin laatuun panostaen. Näin ollen viime vuoden aikana vuosikokouksen lisäksi oli kolme kuukausikokousta: tutustumiset Toyota Tammer-Autoon, Vehoniemen Automuseoon ja Ylöjärvellä sijaitsevaan Avant Tecno Oy:öön. Näiden lisäksi yhdistys suoritti kevätretken yhdessä Autojoukkojen Killan kanssa Parolan panssarimuseoon ja muutama pariskunta osallistui Valkeakoskelaisten järjestämiin teatteriin ja illalliseen joulukuussa.

Seniorikerho kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Tapaamisissa käsitellyt aiheet vaihtelivat autojen katsastusmääräyksistä, turvallisuuteen vaikuttavista autonrakenteista, renkaista ja niiden määräyksistä, autoalan koulutuksen nykytilasta Tampereen autokorjaamojen historiaan ja terveyteen sekä kuntoiluun asti.

Teknillisen toimikunnan toteuttamana yhdistys osallistui Mobiliassa järjestettyyn valtakunnalliseen museoautopäivään saaden näin pisteitä Auton Päivän järjestämisestä. Siellä ohjelmassa oli melko haastavaksi osoittautunut autontunnistuskilpailu.

Yhdistys osallistui Hämeen piirin muiden yhdistysten kanssa SATL Kesäpäivien järjestämiseen elokuussa Valkeakoskella. Muuten yhdistyksen edustus oli mukana Porin liittokokouksessa ja muutama jäsen osallistui Turun ATY:n järjestämälle SATL:n pikkujouluristeilylle. Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut liittohallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana.

Seuraava Vuoden Autoteknillinen Yhdistys -tittelin saaja on taas haussa, kun uusi kilpailu on alkanut tämän vuoden osalta jo helmikuun kiertokirjeen mukana lähetettyjen uusittujen sääntöjen mukaisesti. Onnea vielä kerran Tampereelle ja voimaa tämän vuoden taistoon!

 

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus