19.01.2018 - SATL ry:n verkko-osaamiskeskuksen kehitystyöhön tukea EU:sta

Autoala ja siihen liittyvä huolto- ja korjaamotoiminta on aidossa murrostilanteessa omaten samalla suuret kasvumahdollisuudet. Tekniikan jatkuva kehittyminen, ajoneuvojen lisääntyvä verkottuminen ja älykkyys, kasvavat yhteiskunnalliset vaatimukset sekä uudistuvat liiketoimintamallit ovat muutosten merkittäviä tekijöitä.

Voimakkaan muutoksen johdosta osaavan, ajantasaisen tiedon omaavan työvoiman tarve on merkitsevässä asemassa menestyvien autoalan yritysten liiketoiminnassa. Jatkuva kouluttautuminen on monissa organisaatiossa ollut tärkeässä osassa jo pitkään ja sen tarve vain kasvaa. On haasteellista tasapainotella tuottavan työn ja siihen tarvittavan uuden tiedon hankkimisen, omaksumisen ja käytäntöön soveltamisen välillä. Monesti koulutukset järjestetään pitkien matkojen päässä, jolloin merkittävä osa kouluttautumiseen kuluvasta ajasta menee siirtymisiin. Tämä on haasteena etenkin harvemmin asutuissa osissa Suomea, kuten Lapissa. Tähän ratkaisuna SATL ry haluaa tuoda tiedonhankintaa, asiointia ja kouluttautumista helpottavan työkalun eli verkko-osaamiskeskuksen, joka on työnimeltään SATL-portaali.

Kehityshankkeen esiselvityksen tekemiseksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt myöntää Suomen Autoteknillinen Liitto ry:lle EU:n Euroopan sosiaalirahaston tukea. Se on myönnetty Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke on alkanut 1.1.2018 ja se jatkuu 30.9.2018 asti. Rakennerahasto-ohjelma tukee työllisyyden ja osaamisen edistämistä sekä sosiaalista osallisuutta.

Esiselvityshankeen tuloksena syntyy seuraavaa (valmiit raportit saa auki klikkaamalla otsikkoa, 1-3 lisätty 7.8.2018, 4-7 lisätty 11.12.2018):

  1. Selvitys työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten pätevyyksien ylläpitämisen haasteista erityisesti Lapissa
  2. Selvitys työn ohessa tapahtuvan täydennys-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen haasteista erityisesti Lapissa
  3. Toimenpide-ehdotus sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi autoalalla
  4. Kuvaus uudesta toimintamallista
  5. Toimintamallin ja osaamiskeskuksen riskianalyysi
  6. Määrittelyt verkko-osaamiskeskukselle sekä
  7. Toteutetaan pilottikoulutuskokeilu (toteutettiin yhteistyössä Prodiags Oy:n kanssa)

Lisätietoja antaa:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

 

Liite alla: Kuvaaja autoalan muutoksiin vaikuttavista tekijöistä, kuvaa klikkaamalla se aukeaa pdf-muodossa.

Tämä tiedote on ladattavissa pdf-muodossa TÄSTÄ

 

Hankkeen tarkempi kuvaus on luettavissa TÄÄLTÄ.

Tilannetiedote 16.4.2018 löytyy TÄÄLTÄ.

Tilannetiedote 7.8.2018 löytyy TÄÄLTÄ.

Lopputiedote 11.12.2018 löytyy TÄÄLTÄ

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2018  
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus