08.01.2018 - FISITA:n teknisiä webinaareja on tarjolla SATL:n jäsenille, seuraava esitetään 24.1.2018. Myös aiemmat webinaarit ovat nähtävillä.

 

Autoinsinöörien maailmanjärjestö FISITA on lähettänyt viime keväästä lähtien kuukausittain teknisiä webinaareja oman kanavansa kautta. Ne kuuluvat jäsenetuna myös SATL:n jäsenille.

Seuraava webinaari järjestetään keskiviikkona 24.1.2018 kello 13:00-14:00 Suomen aikaa (11:00-12:00 GMT). Sen pitää Dr Wolfgang Warnecke, Chief Scientist Mobility of Shell. Englanninkielisen esityksen aiheena on "The Mobility Challenge - Fuels Options For The Future". Webinaarin seuraaminen vaatii oman nimen ja sähköpostiosoitteen antamisen seuraavalla kirjautumissivulla: https://fisita.clickmeeting.com/fisita-technical-webinar-shell/register

Aiemmin lähetettyjen webinaarien tallenteet ja esitysten pdf-tiedostot ovat myös nähtävillä FISITA:n Friend for Life -palvelun kautta. Se vaatii oman, toistaiseksi ilmaisen rekisteröitymisen. Rekisteröityminen onnistuu osoitteessa: https://www.fisita.com/ffl/fisitawebinar

Aiempia webinaareja ovat olleet seuraavat:

 • 30.11.2017, Automated Driving: What needs to be done from a vehicle safety perspective?  By Prof. Klauss Kompass, VP Vehicle Safety, BMW Group
 • 25.10.2017, Automated Driving - Evolution or Revolution?
  By Abel Carbonell, Head of Electronics, Applus+ IDIADA
 • 28.9.2017, Automotive megatrends in 2030 and Adient's innovative seating systems
  By Thomas Gunkel, Principle Designer, Adient
 • 31.8.2017, Mentor: Centralized Raw Data Sensor Fusion
  By Amin Kashi, Director of ADAS & Autonomous Vehicle Business, Mentor
 • 27.7.2017, McLaren Automotive: What drives us
  By Andy Palmer, Vehicle Line Director, McLaren Automotive Ltd
 • 29.6.2017, Toyota's approach for highway automation technologies
  By Derek Caveney, Senior Engineering Manager, Toyota
 • 27.4.2017, An Introduction to FISITA
  By Chris Mason, CEO, FISITA
 • 23.3.2017, Why General Motors sees opportunity for light-duty diesel in the North American market
  By Michael Siegrist, Assistant Chief Engineer, General Motors

 

10.01.2018 - SUOMEN AUTOTEKNILLINEN LIITTO JA DIAGNO LAAJAAN YHTEISTYÖHÖN AUTOALAN KOULUTUKSISTA

MEDIATIEDOTE                                       10.1.2018                            JULKAISUVAPAA HETI

  

SUOMEN AUTOTEKNILLINEN LIITTO JA DIAGNO LAAJAAN YHTEISTYÖHÖN AUTOALAN KOULUTUKSISTA

Suomen Autoteknillinen Liitto ry SATL ja sen kokonaan omistama Autoalan Koulutuskeskus Oy ovat sopineet Diagno Finland Oy:n kanssa laajasta ja pitkäkestoisesta koulutusyhteistyöstä. Voimavarat yhdistämällä saadaan paremmin kehitettyä tarjontaa markkinoille sekä SATL:n jäseniä että Diagnon asiakkaita hyödyttävällä tavalla.

SATL/Autoalan Koulutuskeskus on järjestänyt jo vuosikymmenien ajan alan ammattilaisille suunnattuja avoimia autoalan koulutuksia. Pääasiassa teknisiin aiheisiin ja säädösasioihin keskittyvät koulutukset ovat olleet yleensä päivän mittaisia. Näistä koulutuksista on muodostunut koulutusbrändejä, joilla on vakiintunut asiakaskuntansa SATL:n jäsenistössä ja muiden autoalan toimijoiden keskuudessa. Jatkossa nämä koulutukset ovat osa Diagnon toimintaa, yhteistyössä SATL:n kanssa.

Vuosittain toistettavia ja yhteistyösopimukseen sisältyviä koulutusbrändejä ovat mm: Ajoneuvolainsäädäntö, Raskaan kaluston säädökset ja tekniikka, Kuluttajalainsäädäntö, Autoelektroniikan päivä, Koritekniikan päivä, Uusinta moottoritekniikkaa ja Vaihtoehtoiset voimanlähteet. Yksittäisinä kursseina toteutetaan myös linja-autotekniikan ja työkoneiden tekniikan päiviä, poltto- ja voiteluaineiden ajankohtaispäiviä sekä muita ajankohtaisia teematilaisuuksia autoalan ammattilaisille suunnattuina.

"SATL:n toiminnan ytimessä on jäsenistönsä osaamisen kehittäminen. Yhteistyö Diagnon kanssa takaa paremmat resurssit koulutusten suunnitteluun ja toteutuksiin. Näin voidaan tarjota parempaa ja laajempaa palvelua jäsenistölle. Koulutusyhteistyö tukee myös SATL:n muita kehityshankkeita, kuten suunnitteilla olevaa verkkoportaalia sekä juuri käynnistynyttä ESR-hanketta autoalan osaamistarpeista", toteaa Pasi Perhoniemi, SATL:n toiminnanjohtaja.

"Diagno panostaa koulutustarjontansa kehittämiseen ja koulutusyhteistyö sopii erittäin hyvin kasvavaan toimintaamme. Diagnolla on itsellään hyvät toteutusresurssit niin tilojen kuin kouluttajien puolesta. Kun tähän yhdistetään SATL:n kokemus ja kouluttajaverkosto, niin eri kohderyhmille voidaan tarjota entistäkin parempia koulutussisältöjä ajankohtaisiin tarpeisiin", toteaa Juha Seppälä, Diagno Finland Oy:n toimitusjohtaja.

Yhteistyösopimukseen kuuluvia koulutuksia tarjotaan jatkossa sekä SATL:n/Autoalan Koulutuskeskuksen että Diagnon kautta. Liiton jäsenille ja Diagnon asiakkaille kursseista tiedotetaan tuttuun tapaan kurssien sisältöjen valmistuttua ja kursseille voi ilmoittautua yhtä helposti kuin aikaisemminkin.

 

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Juha Seppälä, Diagno Finland Oy, juha.seppala@diagno.fi, puh. 050 502 2915
Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, pasi.perhoniemi@satl.fi 
puh. 044 523 9477
Toimitusjohtaja Hannu Palmu, Autoalan Koulutuskeskus Oy, hannu.palmu@aakk.fi, puh. 0400 470 404

 

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) on autoalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SATL toimii jäsenyhdistystensä kattojärjestönä, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää koko autoalan osaamista ja ammattitaitoa. Suomen Autoteknilliseen Liittoon kuuluu noin 6 000 jäsentä.

Diagno Finland Oy on korjaamoiden, katsastusyritysten ja autoalan oppilaitosten palvelemiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Diagnon palveluihin kuuluvat korjaamolaitteiden myynti ja huolto, korjaamoiden ja katsastusasemien suunnittelupalvelut, autotekniikan ja diagnostiikan koulutuspalvelut sekä tekninen neuvonta.

Kuvassa vasemmalta oikealle Hannu Palmu, Pasi Perhoniemi ja Juha Seppälä. Kuvaaja: Frans Malmari.

Kuvaa klikkaamalla se aukeaa painokelposessa koossa.

Tiedote PDF-muodossa on ladattavissa TÄSTÄ

 

19.01.2018 - SATL ry:n verkko-osaamiskeskuksen kehitystyöhön tukea EU:sta

Autoala ja siihen liittyvä huolto- ja korjaamotoiminta on aidossa murrostilanteessa omaten samalla suuret kasvumahdollisuudet. Tekniikan jatkuva kehittyminen, ajoneuvojen lisääntyvä verkottuminen ja älykkyys, kasvavat yhteiskunnalliset vaatimukset sekä uudistuvat liiketoimintamallit ovat muutosten merkittäviä tekijöitä.

Voimakkaan muutoksen johdosta osaavan, ajantasaisen tiedon omaavan työvoiman tarve on merkitsevässä asemassa menestyvien autoalan yritysten liiketoiminnassa. Jatkuva kouluttautuminen on monissa organisaatiossa ollut tärkeässä osassa jo pitkään ja sen tarve vain kasvaa. On haasteellista tasapainotella tuottavan työn ja siihen tarvittavan uuden tiedon hankkimisen, omaksumisen ja käytäntöön soveltamisen välillä. Monesti koulutukset järjestetään pitkien matkojen päässä, jolloin merkittävä osa kouluttautumiseen kuluvasta ajasta menee siirtymisiin. Tämä on haasteena etenkin harvemmin asutuissa osissa Suomea, kuten Lapissa. Tähän ratkaisuna SATL ry haluaa tuoda tiedonhankintaa, asiointia ja kouluttautumista helpottavan työkalun eli verkko-osaamiskeskuksen, joka on työnimeltään SATL-portaali.

Kehityshankkeen esiselvityksen tekemiseksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt myöntää Suomen Autoteknillinen Liitto ry:lle EU:n Euroopan sosiaalirahaston tukea. Se on myönnetty Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke on alkanut 1.1.2018 ja se jatkuu 30.9.2018 asti. Rakennerahasto-ohjelma tukee työllisyyden ja osaamisen edistämistä sekä sosiaalista osallisuutta.

Esiselvityshankeen tuloksena syntyy seuraavaa (valmiit raportit saa auki klikkaamalla otsikkoa, 1-3 lisätty 7.8.2018, 4-7 lisätty 11.12.2018):

 1. Selvitys työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten pätevyyksien ylläpitämisen haasteista erityisesti Lapissa
 2. Selvitys työn ohessa tapahtuvan täydennys-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen haasteista erityisesti Lapissa
 3. Toimenpide-ehdotus sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi autoalalla
 4. Kuvaus uudesta toimintamallista
 5. Toimintamallin ja osaamiskeskuksen riskianalyysi
 6. Määrittelyt verkko-osaamiskeskukselle sekä
 7. Toteutetaan pilottikoulutuskokeilu (toteutettiin yhteistyössä Prodiags Oy:n kanssa)

Lisätietoja antaa:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

 

Liite alla: Kuvaaja autoalan muutoksiin vaikuttavista tekijöistä, kuvaa klikkaamalla se aukeaa pdf-muodossa.

Tämä tiedote on ladattavissa pdf-muodossa TÄSTÄ

 

Hankkeen tarkempi kuvaus on luettavissa TÄÄLTÄ.

Tilannetiedote 16.4.2018 löytyy TÄÄLTÄ.

Tilannetiedote 7.8.2018 löytyy TÄÄLTÄ.

Lopputiedote 11.12.2018 löytyy TÄÄLTÄ

29.01.2018 - Suomen Autolehti 2/2018 ilmestyy torstaina 1.2.2018

Vuoden 2018 toinen Suomen Autolehti 2/2018 ilmestyy helmikuun alussa. Lehdellä on mittaa tällä kertaa 88 sivua.

Lehdessä muun muassa seuraavaa:

 • Auton tekninen avaus: Volvo XC40. Volvon pieni katumaasturi tarjoaa premiumluokkaan räväkän vaihtoehdon. Mukana on paljon isoveljiltä lainattua tekniikkaa.
 • Henkilöautojen päästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamiseen saadaan uusia ulottuvuuksia RDE-testin myötä. Laboratoriosta siirrytään todelliseen liikenteeseen.
 • American Service Helsingin Konalassa on erikoistunut: se huolii huostaansa ainoastaan amerikkalaisia autoja - eikä vanhempaa kalustoa vierasteta.
 • Jälkiasenteinen hybridijärjestelmä tuo kuljetusyritykselle kustannussäästöjä. USA:ssa suosiota kasvattava ratkaisu on saatavana nyt myös ladattavana versiona.
 • Kenttäkokeet ovat osana kuorma-autojen tuotekehitystä, monesti vielä asiakkaiden normaalien kuljetustehtävien yhteydessä. Kuljettaja ei yleensä edes tiedä, mitä testataan.
 • Henkilöautokaupan vuosi 2017. Kaiken piti olla mallillaan, tilauskanta oli kasvussa ja autovero pienessä laskussa. Päättäjien toimenpiteet kuitenkin sotkivat henkilöautomyynnin viime vuonna pariinkin otteeseen. Pakettiautoissa jatkettiin kasvun vuotta.
 • Kuorma-automyynti on noussut parissa vuodessa hyvälle tasolle. Kuljetusyritysten tilanne näyttää aikaisempaa valoisammalta.
 • Moottoritekniikkaa: Infiniti VC-T. Polttomoottorin muuttuva puristussuhde on kiehtonut insinöörejä sadan vuoden ajan. Nissan sai oman moottorinsa sarjatuotantovalmiiksi parissa vuosikymmenessä.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä paineilmatoimiset mutterivääntimet.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 1.2.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

27.02.2018 - Suomen Autolehti 3/2018 ilmestyy torstaina 1.3.2018

Vuoden 2018 kolmas Suomen Autolehti 3/2018 ilmestyy maaliskuun alussa. Lehdellä on mittaa tällä kertaa 96 sivua. Teemana on korikorjaus, josta aiheesta toimitettuja sivuja on kaikkiaan yli 33.

Lehdessä muun muassa seuraavaa:

 • Korikorjaus kamppailee kasvavien tehokkuus- ja asiakaspalveluvaatimusten sekä kehittyvän koritekniikan puristuksissa. Kaiken keskellä on hyvä muistaa, että korikorjaus on suurta ammattitaitoa vaativaa käsityötä. Tähän teemaan liittyen käsitellään seuraavia aihealueita:
  • Ketjuuntuminen on alan ilmiö
  • Merkkiliike hyötyy edustuksista
  • Riippumaton kasvaa nopeasti
  • Korikorjaamolla uuden oppiminen on asennekysymys
  • Mattamaalien ilot ja kirot
  • Automaalimarkkinoilla merkittävä yrityskauppa
  • Korikorjaamolaatuluokitus ohjaa ja kehittää
  • Alumiini yleistyy ja haastaa korjaamon
  • Raskaan kaluston erikoisuudet
 • Kaksi mäntää kolmessa sylinterissä, kahden kampiakselin voimalla. Vastamäntämoottori saattaa löytää tiensä takaisin autoihin. Vanhan rakenteen kompastuskivet on päihitetty modernilla moottoritekniikalla. Dynamometrissa ajetut tulokset vaikuttavat lupaavilta.
 • Uusi jarrulevyteknologia parantaa jarrujen kulutuskestävyyttä ja vähentää jarrupölyn muodostumista jopa 90 prosenttia.
 • Kokemuksia ensimmäisestä autoalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksesta.
 • Moottoritekniikkaa: PSA DV5R. PSA:n laajasti käytetty 1,6-litrainen DV6-dieselmoottori on saanut perillisen, jonka iskutilavuus on pienennetty 1,5 litraan. Samalla päästöihin liittyvissä asioissa on otettu merkittävä askel eteenpäin.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä hitsausmaskit ja hengityssuojaimet.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 1.3.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

 

19.03.2018 - Suomen Autolehden päätoimittaja sai liiton korkeimman tunnustuksen liittokokouksessa

MEDIATIEDOTE 19.3.2018, julkaisuvapaa heti

 

Suomen autotekniikan parhaat asiantuntijat olivat koolla Tallinnassa

Suomen Autolehden päätoimittaja sai liiton korkeimman tunnustuksen

Autoalan asiantuntija-, esimies-, kouluttaja- ja vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden yhteistyöjärjestön Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n (SATL) 83. Liittokokous pidettiin 17.-18.3.2018 Tallinnassa. SATL:oon kuuluu noin 6000 henkilöjäsentä 37 paikallisyhdistyksestä ympäri Suomea. Vuosittain järjestettävä Liittokokous on järjestön päättävä elin. Tämän vuoden kokouksessa oli edustettuna 26 yhdistystä 67 äänivaltaisen edustajan voimin. Kaikkiaan matkassa oli 116 henkilöä.

SATL on nimennyt Vuoden Autoteknikon vuodesta 1982 lähtien. Nimitys on järjestön korkein tunnustus, jonka se antaa autoalalla tai autoalan hyväksi toimineelle henkilölle. Sääntöjen mukaisesti nimitys julkistetaan SATL:n Liittokokouksen yhteydessä.

Vuoden Autoteknikko -palkinto myönnettiin Autotieto Oy:n toimitusjohtajana ja Suomen Autolehden päätoimittajana toimivalle insinööri Petteri Räsäselle (53, kotipaikka Helsinki). Hän on toiminut lehtiyhtiön palveluksessa vuodesta 1989 lähtien ja lehden päätoimittajana vuodesta 2002 lähtien. Lehtiyhtiön toimitusjohtaja hänestä tuli vuonna 2005. Hänen johdollaan Suomen Autolehti on kehittynyt merkittävästi autoalan ammattilehtenä toimien autotekniikan, autokaupan ja autoalan jälkimarkkinoiden kehityksen monipuolisena ja ajantasaisena tietolähteenä niin autoalan insinööreille kuin kaupan edustajille. Samalla lehtiyhtiö on toiminut erittäin tuloksellisesti.

Kokouksen valinnat

Kokouksessa valittiin Liiton hallituksen puheenjohtajaksi neljättä kertaa insinööri Turo Tiililä (ikä 51, kotipaikka Helsinki). Vuosittaisten erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat hallitusjäsenet: Pentti Ala-Maakala (Tampere, varapuheenjohtaja), Jaakko Falck (Mikkeli), Kari Kaihonen (Vantaa), Antti Kovanen (Kuopio) ja Tero Salovaara (Kerava). Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Jukka Autio (Jyväskylä), Mika Heinola (Kokkola), Eero Kukko (Oulu), Mauri Linnanketo (Pori) ja Vesa Villanen (Salo).

Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen arvonimen sai Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. Siihen kuuluu 556 jäsentä. Arvonimen saantiin vaikuttavat esimerkiksi jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito.

Muita merkittäviä tunnustuksia arvokkaasta toiminnasta autoalan, Liiton ja Autoteknillisten yhdistysten eteen annettiin myös kokouksen yhteydessä. Liiton kultainen kunnialevyke myönnettiin yhdelle ansioituneelle SATL:n jäsenelle eli Eero Sarimaalle (83, kotipaikka Tampere). Perusteluina olivat muun muassa hänen panoksensa niin SATL:n kuin Tampereen paikallisyhdistyksen toiminnassa. Liiton hopeinen kunnialevyke puolestaan myönnettiin insinööri Sami Ojamolle (37, kotipaikka Klaukkala) hänen työstään autoalan ja joukkoliikennealan kehittämiseksi.

Liittokokouksen järjestelyistä vastasi tällä kertaa SATL:n toimisto.

 

Kuvaa klikkaamalla se aukeaa suurempana tiedostona. Kuvaaja on Tomi Virkki. Kuvaa saa käyttää kuvaajan nimi mainitsemalla.

Kuvassa vasemmalla on SATL puheenjohtaja Turo Tiililä ja oikealla Petteri Räsänen. Räsäsen kädessä on Vuoden Auto 2018 voittajan Volvo XC40 embleemistä tehty Vuoden Autoteknikko -palkinto.

Tiedote on ladattavissa pdf-muodossa TÄSTÄ.

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT:       

Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi, puh. 044-523 9477, s-posti: pasi.perhoniemi@satl.fi

Puheenjohtaja Turo Tiililä, puh. 0400-435 008, s-posti: turo.tiilila@testworld.fi

 

26.03.2018 - Marraskuun Autokorjaamomessut laajenee kolmanteen halliin

Autokorjaamo-messujen myynti on sujunut vilkkaasti. Kun messuihin on vielä reilusti yli puoli vuotta aikaa, on kaksi tapahtuman hallia jo varattu lähes täyteen. Lisätilaa otetaan käyttöön kolmannesta hallista.  Autokorjaamo 2018 -messut järjestetään 9.-10.11.2018  Messukeskuksessa Helsingissä samaan aikaan Auto 2018 -tapahtuman kanssa.

Autokorjaamo 2018 -messuille on ilmoittautunut lähes 50 yritystä. Jo nyt mukana olevat yritykset löytyvä tapahtuman verkkosivuilta www.autokorjaamomessut.fi  Myynti jatkuu edelleen ja käyttöön otetaan nyt jo kolmas halli, johon sijoitetaan osastojen lisäksi myös uusi demoalue, jossa esitellään tulevaisuuden teknologiaa.  

"Tapahtuma-alueen Tietovarikolla yritykset kertovat uudesta teknologiasta ja digitaalisuuden lisääntymisestä korjaamoalalla. Tapahtumaan osallistuvat yritykset järjestävät valtaosan ohjelmasta, mutta olemme myös mukana rakentamassa ohjelmaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa",  kertoo liiketoimintajohtaja Hannu Palmu  Suomen Autoteknillisestä Liitosta. "Demoalueella esitellään uusia teknologioita. Tuomme sinne nähtäväksi esineitä ja palveluja, jotka eivät vielä ole tätä päivää, mutta vahvasti liittyvät tulevaisuuteen. Haluamme konkreettisesti esitellä alan ammattilaisille, mitä on tulossa ja mihin ollaan menossa. Ympäristöä havainnoivaan anturitekniikkaan on moni jo törmännyt ja nyt halutaan syventää ymmärrystä asiasta laajemminkin. Tätä tuomme varmasti muun muassa esille messuilla."

Suomen Autoteknillinen Liitto järjestää myös jälkimarkkinoiden tulevaisuuteen liittyvän maksullisen seminaari päättäjille ja vaikuttajille perjantaina 9.11.2018.

Autokorjaamo-messut järjestää Messukeskus Suomen Autoteknillisen Liiton toimeksiannosta. Tapahtuman mediakumppani on Suomen Autolehti. Tapahtuma on perjantaina ja lauantaina 9.-10.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Alan ammattilaiset pääsevät Autokorjaamo-messuille veloituksetta.

Auto 2018 -tapahtuma järjestetään torstaista sunnuntaihin 8. - 11.11.2018 Messukeskuksessa. Yleisötapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Autotuojat- ja teollisuus ry:n kanssa. Auto-tapahtumaan Autokorjaamo-messujen kävijät pääsevät erikoishintaan 11 e/hlö (normaali lipun hinta ovelta 19 e, ennakkoon verkkokaupasta 16 e).

Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Hannu Palmu, SATL, hannu.palmu@aakk.fi puh. 0400 470 404
tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, teija.armanto@messukeskus.com puh. 050 376 0804

www.autokorjaamomessut.fi #autokorjaamo2018

Kuvia Autokorjaamo 2016: http://mediabank.messukeskus.com

28.03.2018 - SATL-koulutus: Autoelektroniikan ja -tekniikan päivä 2018

26.4. ja 27.4.2018 Diagno Finland Oy, Läntinen teollisuuskatu 2, Espoo


Ohjelma 26.4.2018 seminaaripäivä

Tämän seminaaripäivän tavoitteena on antaa kattava kokonaiskäsitys siitä, missä autoelektroniikan kehitysvaiheessa ollaan ja mihin suuntaan ollaan menossa. Päivän jälkeen pystyy paremmin arvioimaan tarvittavia panostuksia niin omaan/tiimin osaamiseen kuin tuleviin investointeihin.
 
Voit osallistua joko ensimmäiseen seminaaripäivään tai sen lisäksi käytännönläheiseen harjoittelupäivään. Tule mukaan päivittämään tietosi kiinnostavien aiheiden parissa!
 
8.10 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvit ja pikkupurtavaa
 
9.00   Tilaisuus alkaa - Autoelektroniikan maailman muutos ja tulevaisuudenkuva

Juhani Laurikko, Johtava tutkija, VTT Oy
 
10.00  Nykyaikaisen ajoneuvon vianmäärityksen haasteet ja menetelmät

Frans Malmari, Diagno Finland Oy
 
10.45  Case Audi A8; teknisesti valmis autonomiseen ajamiseen

Kimmo Perhoniemi, VV-Auto Group           
 
11.30 - 12.15 lounas
 
12.15   48V/12V sähköjärjestelmät nykyautoissa

Frans Malmari, Diagno Finland
                                                                                      
13.00   Digitalisoituva ajovalotekniikka

Valtteri Härkönen, Tekninen asiantuntija, Hella Gutmann Solutions
 
13.45   Kahvitauko
 
14.15   SCR/AdBlue -järjestelmän vianmääritys

Björn Boström, Diagno Finland
 
15.00   Digitaaliset painemittaukset moottorin vianmäärityksessä

Björn Boström, Diagno Finland
 
15.45-16.00 Päivän yhteenveto ja päätös

 

Ohjelma 27.4.2018 käytännön harjoitteluun

(edellyttää osallistumisen ensimmäiseen päivään)

 

Tämän koulutuspäivän aikana sovelletaan ensimmäisen seminaaripäivän aiheita käytännön harjoituksina pienryhmissä, tekemällä oppien. Jokainen osallistuu kaikkiin rasteihin päivän aikana.
 
Jokaiseen kohtaan on varattu noin kaksi tuntia aikaa.
 
Käytännön harjoitukset klo 9-16:
 
Digitaaliset moottorin painemittaukset vianmäärityksessä
Ari Katila, Diagno Finland Oy
 
Nykyaikaisen ajoneuvon oirepohjainen vianmääritys
Frans Malmari, Diagno Finland Oy
 
SCR -järjestelmän vianmääritys
Björn Boström, Diagno Finland Oy
 
 
Osallistumishinnat:
 
26.4. seminaari SATL:n jäsenille 390 euroa, muuten 440 euroa.
 
26.-27.4. molemmat päivät SATL:n jäsenille 585 euroa, muuten 660 euroa.
 
Hinnat sisältävät tilaisuuden ohjelman sekä siihen kuuluvat tarjoilut. Mahdolliset majoituskulut ovat erillisiä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Laskutuksen hoitaa Diagno Finland Oy.
 
Ilmoittautuminen:
 
Sähköpostitse info@aakk.fi
 
tai puhelimitse 09-6944 635.
 
Lisätietoja:
 
Hannu Palmu, puh 0400-470404, hannu.palmu@aakk.fi

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Diagno Finland Oy:n kanssa.

29.03.2018 - Suomen Autolehti 4/2018 ilmestyy Pääsiäisen jälkeen keskiviikkona 4.4.2018

Vuoden 2018 neljäs Suomen Autolehti 4/2018 ilmestyy huhtikuun alussa Pääsiäisen jälkeen. Lehdellä on mittaa tällä kertaa 84 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Auton tekninen avaus: Jaguar E-Pace. Urheilullisten ajo-ominaisuuksien yhdistäminen kaupunkimaastureiden raameihin on melko haastava tehtävä. Land Roverissa käytetyn perusrakenteen päälle on rakennettu kuitenkin houkutteleva ja näyttävä paketti.
 • Ovatko lataushybridit sähköautoperheen käenpoikia? Ladattavat hybridit ovat kasvattaneet suosiotaan ja uusia malleja esitellään koko ajan. Pienten CO­2-päästölukemien ansiosta verotus on kevyt ja autot ovat usein jopa halvempia kuin pelkällä polttomoottorilla varustetut versiot. Onko lataushybridi kuitenkaan todellisuudessa niin ympäristöystävällinen kuin luvataan?
 • Sähköautot ja työturvallisuus - mikä on pakolista ja mikä suositeltavaa? Sähköturvallisuuslain uudistus 1.1.2017 kevensi sähköautokorjaamisen byrokratiaa, mutta korjaaminen on edelleen ammattilaisen työtä turvallisuusvaatimuksineen. SFS 6002 -standardin huhtikuussa julkaistava muutos täsmentää vaatimuksia.
 • 88. Geneven autonäyttely: Polttomoottorit jatkavat vielä pitkään. Keväinen Geneven autonäyttely esitteli tuttuun tapaan automuodin suunnan. Uutuuksien joukossa oli tavallista enemmän Suomen myyntitilaston kärkikamppailuun saakka nousevia automalleja.
 • Turboahtimen ostamisen vaikeus: värikäs valikoima vie ajatuksia moneen suuntaan. Kunnostettua turboahdinta valittaessa erihintaisten tuotteiden laatueroista on vaikea saada selkoa. Myös terminologia menee helposti sekaisin.
 • Automaattista ennakointia. Raskaan kaluston uusimman sukupolven vakionopeussäätimet ajavat jo yhtä taloudellisesti kuin parhaat kuljettajat. Taustalla on tiestön topografian tuntemus.
 • Uudet polttoainemerkinnät otetaan käyttöön tänä vuonna. Ne tuovat yhtenäiset symbolit autoon ja jakelumittareille, jolloin väärän tankkauksen riski pienenee.
 • Moottoritekniikkaa: Honda CBR1000RR Fireblade SC77. Hondan nelisylinterinen, kiihkeästi kiertävä 1000 cm3 rivimoottori on kulkenut pitkän kehityspolun nykyiseen kuosiinsa. Viimeisin malli on toteutettu Euro 4 -päästötason mukaisesti.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä dieselsavutusanalysaattorit.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 4.4.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

09.04.2018 - Vuoden 2017 jäsenhankintakilpailun tulokset, uusi kilpailu käynnissä vuodelle 2018

Viime vuoden jäsenhankintakilpailun tulokset on laskettu. Vuoden 2017 aikana uusia varsinaisia jäseniä hankki kaikkiaan 27 henkilöä, jotka ilmoittivat 67 uutta jäsentä. Kiitoksen kaikille uusia jäseniä hankkineille!

Yli kaksi jäsentä hankkineina oli 6. Ahkerin oli Kari Rauhala Sastamalasta 13 hankitulla jäsenellä. Kaikkia maksavia jäseniä hankkineita on muistettu heidän panoksesta jäsenhankinnassa. Lisäksi kaikkien jäseniä hankkineiden kesken suoritettiin yhden Huawei MediaPad T3 10 -tablettitietokoneen arvonta. Sen voitti Reijo Asp Lemusta.

Kaiken kaikkiaan viime vuonna jäseneksi liittyi 92 uutta maksavaa jäsentä. Heidän kesken arvottiin yksi Huawei MediaPad T3 -tablettitietokone. Sen voitti Herman Salmi Järvenpäästä.

Viime vuodenvaihteessa 218 opiskelijajäsentä vaihtui varsinaiseksi jäseneksi ja sai ensimmäisen jäsenmaksulaskunsa. Heistä 21 maksoi sen eräpäivään mennessä. Heidän kesken arvottiin myös yksi Huawei MediaPad T3 -tablettitietokone. Sen voitti Lauri Moilanen Oulusta.

Onnittelut kaikille voittajille!

Tämän vuoden jäsenhankintakilpailu on käynnissä. Jokainen jäsenmaksunsa maksanut uusi varsinainen jäsen lasketaan mukaan jäsenhankkijan saldoon.

Ahkeruudesta palkitaan seuraavanlaisesti:

 • 1 uusi jäsen = SATL:n mikrokuituliina
 • 3 uutta jäsentä = SATL:n nahkavyö ja elokuvalippu
 • 5 uutta jäsentä = SATL:n sateenvarjo ja kaksi elokuvalippua
 • 10 uutta jäsentä = Vapaavalintainen AAKK:n tai Suomen Liikekirjojen julkaisema tai välittämä kirja
 • 15 uutta jäsentä = vapaavalintainen osallistuminen SATL:n koulutustilaisuuteen.

Lisäksi kaikkien uusia jäseniä ilmoittavien kesken arvotaan yksi tablettitietokone, kuten uusien jäsenien ja ensimmäisen jäsenmaksunsa maksavan entisten opiskelijajäsenien kesken. Tulokset lasketaan vuoden 2019 alkupuolella.

17.04.2018 - SATL-portaali, tilannetiedote 16.4.2018

SATL-portaalin projekti on edistynyt kahden viime viikon aikana merkittävästi. EU-varoin tuettuun esiselvitystyöhön liittyvä sähköinen kysely lähti koko Suomen alueen SATL:n työikäisille jäsenille sähköpostilla 27.3. Vastaanottajien joukkoa oli laajennettu vielä Lapin alueen autoalan huolto- ja korjaamoyritysten osoitteilla. Kokonaismäärä oli 3880 kpl. Painotus tutkimuksessa on siis Lapin alueella ja tuloksia verrataan muun Suomen vastauksiin.

Vastausaikaa kyselyyn oli sunnuntaihin 8.4. saakka ja kahden muistutuspostituksen saattelemina saatiin vastausten kokonaismääräksi 480 kpl, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Testikoulutukseen vapaaehtoisesti osallistuvia ilmoittautui 169 kpl. Lapin alueen vastauksia olisi toki voinut olla enemmänkin ja niitä pyritään vielä saamaan lisää. Tarvittaessa täydennämme tuloksia puhelinhaastatteluilla.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin myös 3 kyselyn yhteydessä luvattua palkintoa, jotka on toimitettu voittajille.

Seuraavana ohjemassa on kyselyn tulosten analysointi ja kolmen esiselvitysraportin tuottaminen näiden tulosten pohjalta.

27.04.2018 - Suomen Autolehti 5/2018 ilmestyy Vapun jälkeen keskiviikkona 2.5.2018

Vuoden 2018 viides Suomen Autolehti 5/2018 ilmestyy toukokuun alussa Vapun jälkeen. Lehden teemana on tällä kertaa raskas kalusto, jota käsitellään yli 27 toimitetulla sivulla. Lehden kokonaismitta on tällä kertaa 96 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Teemaan liittyen:
  • Auton tekninen avaus: DAF XF, kokonaishyötysuhteen huipulla.
  • Polttoaineen kulutus on tärkeä tieto raskaassa kalustossa. Virallisen kulutustiedon ilmoittamisesta tulee pakollista uusissa autoissa syksyllä 2019.
  • Jälkikäteen tehtävät moottorioptimoinnit suuremman tehon tai pienemmän polttoaineen kulutuksen toivossa muuttavat haitalliset päästöarvot pieleen.
  • Raskas segmentti on tärkeä MAN:lle, vähittäismyyntiä on trimmattu parempaan iskuun.
  • Raskaat korjaamot ketjuuntuvat, Top Truck kasvoi nopeasti.
  • Pitkän linjan korjaamossa Turussa osataan erikoistyöt. Sataman läheisyys tuo asiakkaita kauempaakin.
  • Kotimaista betoniautovalmistusta, raskas pyörivä rakenne vaatii omaa osaamista päällerakenteissa.
 • VauriokorjausEXPO kokosi korikorjaus- ja automaalausalan ammattilaiset yhtyeen TTS Työtehoseuran koulutuskeskukseen Rajamäelle. Paikan päällä nähtiin konkreettisia esimerkkejä tuotteiden toimivuudesta.
 • Perusoppimäärä sähköauton lataukseen. Ladattavien hybridiautojen yleistyessä tavallisille automyyjille alkaa tulla kyselyjä myös näiden autojen lataamisesta. Lataukseen liittyvien peruskäsitteiden osaaminen on osa jokaisen automyyjän ammattitaitoa.
 • 88. Geneven autonäyttely: Autoilun ilo jatkuu. Nopeimmat myydään nopeimmin. Superurheiluautojen ja kaikkien ylellisempien autojen valmistajat eivät pysty tekemään niin paljon autoja, kuin asiakkaat haluaisivat.
 • 118. New Yorkin autonäyttelyssä oltiin epävarmuuden partaalla. Yhdysvalloissa teräkselle ja alumiinille asetetut uudet tullit, mahdollinen kauppasota ja kohoavat korot keräävät pilviä autoalan taivaalle. New Yorkissa keskityttiin kuitenkin katumaasturiuutuuksiin, joista moni on tulossa myyntiin myös Suomessa.
 • Moottoritekniikkaa: Cummins ISB6.7. Kun sama moottori löytyy järeän amerikkalaisen pick-upin, ruotsalaisen kuorma-auton ja hollantilaisvalmisteisen kaupunkibussin moottoritilasta, voidaan puhua yhteisestä tekijästä.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä raskaan kaluston jarrudynamometrit.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 2.5.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

04.05.2018 - Turo Tiililälle myönnettiin Moottoriliikenteen ansiomerkki

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry on vuonna 1993 perustanut Moottoriliikenteen ansiomitalin. Tasavallan presidentin on antanut mitalista 1.4.2007 voimaan tulleen asetuksen ja Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien Suurmestari on hyväksynyt mitalin virallisten mitalien listaan. Moottoriliikenteen ansiomitalin myöntää asetuksen mukaan Liikenneministeri Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n hallituksen asettaman mitalitoimikunnan esityksestä.

Mitali myönnetään ansiokkaasta valtakunnallisesta toiminnasta suomalaisen moottoriliikenteen hyväksi, tai henkilölle, joka pitkäaikaisella ja tuloksekkaalla työllään on edistänyt tieliikenteen kehittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (alakuvassa keskellä) jakoi myöntämänsä Moottoriliikenteen ansiomitalit 4. toukokuuta 2018 kuudelle tieliikenteen toimintaa valtakunnallisesti edistäneelle henkilölle. Niistä mitalin numerolla 191 sai SATL:n liittohallituksen puheenjohtajana toimiva Test World Oy:n hallituksen puheenjohtaja insinööri Turo Tiililä. Myöntämisen perusteena oli hänen pitkäaikainen toiminta ajoneuvojen ja niiden renkaiden testaustoiminnan kehittämisessä.

Muut ansiomitalin saajat olivat:

Mitali numero 192
Liikennepäällikkö Mikko Saavola (kuvassa kolmas vasemmalta)
Linja-autoliitto ry

Mitali numero 193
Toiminnanjohtaja Veijo Petrelius (kuvassa kolmas oikealta)  
Suomen Taksiliiton Lapin lääninyhdistys ry

Mitali numero 194
Kuljetusyrittäjä Reijo Mecklin (kuvassa toinen vasemmalta)
Kuljetus Reijo Mecklin Oy

Mitali numero 195
Liikenneopettaja Heimo Jousenkylä (kuvassa toinen oikealta)

Mitali numero 196
Kansanedustaja Kalle Jokinen (kuvassa vasemmalla)

Lisäksi kuvassa ministerin vieressä vasemmalla puolella on mitalitoimikunnan puheenjohtaja poliisipäällikkö Kari Rantala.

Mitaleja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien kaiken kaikkiaan 196 kappaletta. Mitalissa on kuvattuna auton ohjauspyörä ja ajajan kädet sekä teksti "Moottoriliikenteen hyväksi".

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry on kahdeksan tieliikennejärjestön yhteistyöelin. Jäseninä ovat Autoalan Keskusliitto ry, Autoliitto ry, Autotuojat ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Autokoululiitto ry, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Suomen Taksiliitto ry.

09.05.2018 - SATL-koulutus: Uutta moottoritekniikkaa 24.5.2018

 

Paikka: Diagno Finland Oy, Läntinen teollisuuskatu 2, Espoo

Tämän kurssipäivän tavoitteena on antaa hyvä kokonaiskäsitys ja tulevaisuudenkuva siitä, missä mennään nykyaikaisen moottoritekniikan suhteen.

Pääpaino on kevyen kaluston bensa- ja dieselmoottoreissa sekä päästöissä. Päivän aiheet ovat tärkeitä kaikille, jotka operoivat moottoritekniikan parissa. Tule mukaan päivittämään tietosi kiinnostavien aiheiden parissa!
 
8.15 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvit ja pikkupurtavaa
 
9.00 Tilaisuus alkaa
Polttomoottoritekniikka ja päästöt - Juha Seppälä, toimitusjohtaja, Diagno Finland Oy
-Polttomoottori kuolee - mutta milloin?
-Päästöjen vähentäminen
-Katsastuslainsäädäntö ja päästömittaus muuttuu 20.5.2018

Eurooppalaisen henkilöautodieselin puolustuspuheenvuoro - Juha Kiiskinen, toimitusjohtaja, JK-Textservice
-Lainsuojattomasta jälleen salonkikelpoiseksi?
-Päästöjen ja kulutuksen mittausmenetelmät (vanhat vs. uudet mittausnormit)
-Euro 6c ja Euro 6d-TEMP
-Viimeaikaisia RDE-mittaustuloksia
-Tekniikan toteutuksia uusissa esimerkkimoottoreissa

Dieselsuutinteknologiaa - Björn Boström, tekninen asiantuntija, Diagno Finland Oy
-Dieselruiskutuksen kehitys pitkälti suuttimien harteilla
-Pietsotekniikka ja koodatut suuttimet
-Bosch CRI2-18, ...20 ja ...22 sekä VCA, VCC ja NCC -toiminnot
-Bosch CRIN4.2 sisäisellä paineenkorotuksella
-Delphi Direct Acting Injector DFI3
-Denso i-ART

48V-järjestelmät uusien Mercedes-Benz bensiinimoottorien yhteydessä - Markku Haapasalo, tekninen asiantuntija, Veho Oy Ab
-48 V eri ratkaisut Mercedes-Benz autoissa
-Hihnakäyttöinen RSG-käynnistingeneraattori
-Integroitu ISG käynnistingeneraattori
-Uusi 6-sylinterinen M256 moottori, jossa ISG.

Hiukkasiin kuolee yli tuhat suomalaista vuosittain. Mitä on tehtävissä? - Heikki Parviainen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
-Hiukkasten vaikutus suomalaisten terveyteen
-Hiukkaset ja niiden kokoluokat
-Hiukkasten mittaaminen
-Hiukkasten vähentäminen pakokaasujen jälkikäsittelyllä
-Hiukkasten poistaminen aiheuttaa toisen ongelman

Case: Volvo D5 - Björn Boström, tekninen asiantuntija, Diagno Finland Oy
-Tyypillinen haastava vianmääritystapaus moottorinohjauksen ympärillä.
-Esimerkki siitä, miten yksi ongelma johtaa seuraavaan, mekaanikkoa harhauttaen.

16.00 Tilaisuus päättyy

Osallistumishinnat:

SATL:n jäsenille 390 euroa, muuten 440 euroa.
 
Hinnat sisältävät tilaisuuden ohjelman sekä siihen kuuluvat tarjoilut. Mahdolliset majoituskulut ovat erillisiä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Laskutuksen hoitaa Diagno Finland Oy.

Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse info@aakk.fi
 
tai puhelimitse 09-6944 635.
 
Lisätietoja:
 
Hannu Palmu, puh 0400-470404, hannu.palmu@aakk.fi

 

09.05.2018 - SATL-koulutus: Kuluttajalainsäädäntö 5.6.2018

 

Paikka: Diagno Finland Oy, Läntinen teollisuuskatu 2, Espoo

Ajoneuvotekniikan kehittyminen ja sähkö- ja hybridiautojen esiinmarssi tuo kasvavia haasteita kuluttajien kanssa toimimiseen. Yhtälailla kuluttajien yleinen tietoisuus oikeuksistaan kasvaa. Tämä asettaa suuria paineita nyt ja jatkossa niin uusien kuin vaihtoautojen myynnissä sekä huoltokorjaamojen ja varaosamyynnin puolella.
 
Miten toimia siten, että mahdollisimman hyvin ennaltaehkäistään mahdolliset riitatilanteet? Missä mennään kuluttajaoikeuksien kanssa? Miten riitatilanteita selvitellään? Miten tehdään oikeamuotoinen vastine kuluttajariidoissa?
 
Kuluttajalainsäädäntö 2018 -koulutus on vahva autoalalle suunnattu tehopaketti vastaamaan juuri näihin kysymyksiin. Tule mukaan päivittämään tietosi ja hakemaan uusia ideoita!
 
8.15 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvit ja pikkupurtavaa
 
9.00 Tilaisuus alkaa - Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta
- Ajoneuvotekniikka kehittyy, miten kehittyy kuluttajan asema?
- Kuluttajaoikeuden linjaukset autoalalle
- Etäkaupan yleistymisen vaikutukset
Anja Peltonen, Johtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 
10.00 Miten reklamaation hyvällä hoidolla edistetään asian käsittelyä oikeaan suuntaan?
- Autoliikkeen/korjaamon sudenkuopat reklamaatiotilanteissa; ominaisuus vai vika?
    -toimenpiteet mekaanisen vaurion/reklamaation tiimoilta
    -toimenpiteet koriin liittyvän reklamaation osalta
- Reagointinopeuden merkitys ja kustannusten hallinta -> tyytyväisempi asiakas
Heikki Nurmela, Tavarantarkastaja, Keskuskauppakamari

11.00 Reklamaation merkitys yritykselle
- Eri osapuolten vastuut
- Takuu, virhevastuu vai GW
- Miten reagoida ja vastata reklamaatioon?
- Esimerkkejä reklamaatiosta ja niiden hoidosta
Pekka Alanko, Kehityspäällikkö, Diagno Finland Oy

11.40 Lounas
 
12.30 Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä ja perusteluja riitatilanteissa                              
- Kuluttajariitalautakunnan rooli ja toimintaperiaatteet
- Vastaa oikealla tavalla kuluttajariidoissa
- Miten tulkitaan olennaisen tiedon kertominen?
- Rajanvetoa liikkeen laiminlyönnin tai käyttäjän virheen välillä
- Vahingonkorvauksen määrän perusteista
- Kuluttajariitojen tulevaisuudenkuva
Rami Katajisto, Toimialapäällikkö,  Volvo Construction Equipment Finland Oy, kuluttajariitalautakunnan jäsen

15.30 Tilaisuuden päätös

Osallistumishinnat:

SATL:n jäsenille 390 euroa, muuten 440 euroa.
 
Hinnat sisältävät tilaisuuden ohjelman sekä siihen kuuluvat tarjoilut. Mahdolliset majoituskulut ovat erillisiä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Laskutuksen hoitaa Diagno Finland Oy.

Ilmoittautuminen:

Sähköpostitse info@aakk.fi
 
tai puhelimitse 09-6944 635.
 
Lisätietoja:
 
Hannu Palmu, puh 0400-470404, hannu.palmu@aakk.fi

 

25.05.2018 - SATL:n Tallinnan Liittokokous päätökset

SATL:n 83. varsinainen liittokokous järjestettiin Tallinnassa Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotellissa yhden yön matkana 17.-18.3.2018. Vaikka kokouksen järjestelyt ja aikataulu olivat perinteistä poikkeavat, oli itsen kokouksen sisältö tuttua. Kokoukseen osallistui 67 äänivaltaista edustajaa 26 jäsenyhdistyksestä edustaen 84 % liiton äänivallasta (paikalla oli 268 maksimiäänestä 226). Kaikkiaan matkassa oli seuralaiset mukaan luettuna 116 henkilöä.

Tapahtuman järjestely oli aiemmin sovitun mukaisesti perinteistä poikkeavasti SATL:n toimiston vastuulla. Lisäapuna olivat Metropolia AMK:n suojissa toimivan Autoinsinöörikillan neljä jäsentä. Tämän killan toiminnan aloittamisessa Helsingin Autoteknillinen Yhdistys oli toiminut kummina muutamaa vuotta aiemmin, joten yhteistyö killan kanssa oli luontevaa.

Matkaan osallistuvat kokoontuivat lauantaiaamusta Viking Linen Katajanokan terminaalissa Helsingissä, josta matka- ja kokousmateriaalien jaon jälkeen siirryttiin m/s Viking XPRS -laivalla Tallinnaan. Laivamatka sujui sujuvasti kauniissa säässä ruokailun merkeissä. Tallinnassa siirryttiin kolmella linja-autolla kokoushotellille, jossa päiväkahvien jälkeen virallinen ohjelma aloitettiin suoraan toimikuntien kokouksilla. Tämän mahdollisti etukäteen jaossa olleet tarkat kokousmateriaalit, joiden avulla erillistä asioiden läpikäyntiä ei ollut tarvetta pitää. Seuralaiset pääsivät toimikuntien aikana tutustumaan omaehtoisesti Tallinnan kaupunkiin, etenkin sen vanhaan osaan, jonka vieressä hotelli sijaitsi.

Toimikunnissa (Teknillinen, Vaali-, Tulevaisuus- ja Senioritoimikunnat) kaikissa oli tärkeinä käsiteltävinä asioina Autoalan Koulutuskeskus Oy:n liiketoiminnan siirtyminen SATL alaisuuteen ja SATL-portaalin kehitystyö. Lisäksi kussakin oli vielä kyseiselle toimikunnalle ominaisia käsiteltyjä aiheita. Liittokokousaloitteita ei tällä kertaa ollut yhtään.

Kaikkien toimikuntien muistiot kuin myös varsinaisen liittokokouksen pöytäkirja on tutustuttavissa TÄSTÄ.

Toimikuntien ja pienen huokaisun jälkeen lauantai-illan ohjelmana oli illallinen Vanhassa kaupungissa ravintola Maikrahvissa. Loppuillan ohjelma oli vapaa.

Sunnuntaina oli varsinainen Liittokokous

Sunnuntaina pidettiin varsinainen Liittokokous. Sen avasi liiton puheenjohtaja Turo Tiililä. Kokouksen aluksi normaalien Vuoden Autoteknikko, Vuoden Autoteknillinen Yhdistys ja Vuoden Kirjamyyjä -tunnustusten lisäksi palkittiin Liiton kultaisella kunnialevykkeellä yksi henkilö.

Liiton kultaisen kunnialevykkeen numeron 47 sai Tampereen ATY:n aktiivi Eero Sarimaa (83). Perusteluina olivat muun muassa hänen panoksensa niin SATL:n kuin Tampereen ATY:n toiminnassa. Liiton hopeisen kunnialevykkeen numerolla 281 puolestaan sai HATY:n aktiivi insinööri Sami Ojamo (37). Perusteluina olivat muun muassa hänen tekemä työ autoalan ja joukkoliikennealan kehittämiseksi.

Normaalien päätettävien asioiden lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin liiton sääntömuutos. Siinä lisättiin liiton niemenkirjoittajia käsittelevään 8§ liittohallitukselle valta nimetä lisää tarvittavia nimenkirjoittajia. Lisäksi PRH:n tarkistuksessa 5§ ja 7§ kohtien sanamuotoja korjattiin vallitsevan lainsäädännön mukaisiksi. Päivitetyt liiton säännöt löytyvät liiton kotisivulta osoitteesta www.satl.fi/jasenille/nayta/105

Seuralaisille oli sunnuntaina järjestettyä ohjelmaa. Se sisälsi suomeksi opastetun retken Tallinnan lähettyvillä sijaitsevaan Sauen kartanoon. Mielenkiintoiseen ohjelmaan osallistui 29 henkilöä.

Henkilövalinnat

Liiton puheenjohtajaksi valittiin neljännelle kaudelle insinööri Turo Tiililä (51, kotipaikka Helsinki). Liittohallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Pentti Ala-Maakalan Tampereen yhdistyksestä. Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Kari Kaihonen Helsingin yhdistyksestä sekä Vesa Villanen Salon Seudun yhdistyksestä.

Liittohallitukseen kokous valitsi erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt:

Pentti Ala-Maakala, Tampere

Jaakko Falck, Mikkeli

Antti Kovanen, Kuopio

Kari Kaihonen, Vantaa

Tero Salovaara, Kerava

Kaikki valitut jäsenet ovat uudelleen valittuja.

 

Hallituksessa jatkavat:

Eero Kukko, Oulu

Jukka Autio, Muurame

Mika Heinola, Kokkola

Vesa Villanen, Pertteli

Mauri Linnanketo, Pori

Liittohallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksuksi eli liittomaksuksi vuodelle 2019 vahvistettiin 40,00 euroa varsinaiselta jäseneltä. Korotusta entiseen tulee 1,50 euroa. Liitto perii liittomaksun jäseniltä liitettyään siihen kunkin yhdistyksen oman jäsenmaksuosuuden (tieto yhdistyksen jäsenmaksuosuudesta Liiton toimistoon 16.11.2018 mennessä). Eräpäiväksi vuoden 2019 maksuille päätettiin 20.1.2019. e-lasku on myös käytössä yhtenä maksumuotona.

Lehden itse tilaavien vapaa- ja kunniajäsenien lehtimaksu vuodelle 2019 nousee 36,50 euroon, joten nousua tulee 1,50 euron verran. Hinta koskee myös yhdistysten tilaamia kannatusjäsenien lehtiä. Vertailuksi mainittakoon, että Suomen Autolehden normaali tilausmaksu vuodelle 2018 on 68,00 euroa/vuosikerta. Niinpä jäsenalennus on 46 %.

Toimintateema

Toimintasuunnitelman yhteydessä vahvistettiin, että Vuoden toimintateemana jatkuu "Ammattiosaamisen kehittäminen". Merkittävin teemaan liittyvä projekti on viime vuonna aloitetun, useampivuotisen verkko-osaamiskeskus SATL-portaalin kehitystyö. Sen toteuttamiseksi projektille palkattu Tomi Virkki keskittyy vuoden yhdeksän ensimmäistä kuukautta projektin esiselvityksen tekemiseen. Se toteutetaan EU:n rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-projektina.

Seuraava Liittokokous

Vuoden 2019 Liittokokouksen järjestelyistä vastaa Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys. Se järjestetään yhden päivän mittaisena Sokos Hotelli Rikalassa Salossa lauantaina 16.3.2019. Paikalle saa tulla jo perjantaina 15.3. ja sunnuntaihin 17.3. asti voi olla. Tarkemmat tiedot hintoineen ja aikatauluineen toimitetaan myöhemmin.

Vuodelle 2020 liittokokouksen järjestäjänä toimii Oulun ATY, joten kokous järjestetään Oulussa.

Kesäpäivät

Seinäjoen Seudun ATY järjestää kuluvan vuoden Kesäpäivät Seinäjoella 16.-17.6.2018. Vuoden 2019 osalta aiemmin tapahtuman varannut Varkauden ATY joutui perumaan varauksensa. Sen sijaan kokouksen yhteydessä Kuopion ATY lupasi järjestää korvaavan tilaisuuden hyödyntäen omia kokemuksiaan matkojen järjestämisessä. Siitä saamme tietoa myöhemmin lisää.

Paras kirja-asiamies

Tampereen Autoteknillinen yhdistys myi vuonna 2017 parhaiten kirjoja. Heidän kirja-asiamiehenään toimi Pekka Hjon, joka  kävi vastaanottamassa asiaan liittyvän tunnustuksen.

Sydämelliset kiitokset mukavasta viikonlopusta kaikille osallistuneille ja erityiskiitokset järjestelyihin osallistuneille.

 

Vuoden Autoteknillinen Yhdistys

Tampereen Autoteknillinen Yhdistys voitti Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen tittelin vuoden 2017 parhaimman toimintansa ansiosta kilpailun sääntöjen mukaisissa asioissa pistemäärällä 10, kun maksimipistemäärä oli 17. Koska kilpailussa on jaossa myös miinuspisteitä, pisteskaalan alapää on -8 pisteessä. Kuten aikaisempina vuosina, valintaan vaikuttivat muun muassa jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito. Kyseinen vuosi oli yhdistyksen historian 84. Jäseniä yhdistyksessä oli kaikkiaan 556.

Muista sijoituksista todettakoon, että kakkossijalle tuli Kuopion yhdistys 9 pisteellä ja jaetulle kolmannelle sijalle Etelä-Satakunnan ja Lahden yhdistykset 8 pisteellä. Kisassa vain voittaja palkittiin kunniakirjalla sekä 600,00 € lahjoituksella yhdistyksen stipenditilille. Kilpailun pistelaskennassa tärkeässä osassa on Liittoon lähetetyt tiedotteet yhdistyksen toiminnasta, kun merkittävä osa tuloksesta lasketaan niiden avulla.

Yhdistyksen johtoryhmässä eli hallituksessa toimivat puheenjohtajana Pentti Ala-Maakala (kuvassa vasemmalla), varapuheenjohtajana Antero Savolainen (kuvassa oikealla) ja muina jäseninä Harri Kurhela, Sami Raitala, Pertti Oittinen, Heikki Pirinen ja Tapio Kaakkolammi. Opiskelijajäsentä ei tällä kertaa ollut mukana. Johtoryhmän kutsumina sihteerinä toimi Pekka Hjon (kuvassa keskellä) ja rahastonhoitajana Eero Kallio.

Kirja-asiamiehenä toiminut Pekka Hjon palkittiin vuoden kirjamyyjänä. Mobilian taustayhteisöjäsenenä toimi Tapio Kaakkolammi. Yhdistyksellä on lisäksi Teknillinen toimikunta (pj Antero Savolainen), Perinnetoimikunta ja seniorikerho (pj Eero Sarimaa) ja Ohjelmatoimikunta (pj Eero Kallio).

Aktiivista ja vaihtelevaa toimintaa

Kuukausikokouksien järjestämisessä yhdistyksen filosofia on järjestää niitä hieman harvemmin laatuun panostaen. Näin ollen viime vuoden aikana vuosikokouksen lisäksi oli kolme kuukausikokousta: tutustumiset Toyota Tammer-Autoon, Vehoniemen Automuseoon ja Ylöjärvellä sijaitsevaan Avant Tecno Oy:öön. Näiden lisäksi yhdistys suoritti kevätretken yhdessä Autojoukkojen Killan kanssa Parolan panssarimuseoon ja muutama pariskunta osallistui Valkeakoskelaisten järjestämiin teatteriin ja illalliseen joulukuussa.

Seniorikerho kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Tapaamisissa käsitellyt aiheet vaihtelivat autojen katsastusmääräyksistä, turvallisuuteen vaikuttavista autonrakenteista, renkaista ja niiden määräyksistä, autoalan koulutuksen nykytilasta Tampereen autokorjaamojen historiaan ja terveyteen sekä kuntoiluun asti.

Teknillisen toimikunnan toteuttamana yhdistys osallistui Mobiliassa järjestettyyn valtakunnalliseen museoautopäivään saaden näin pisteitä Auton Päivän järjestämisestä. Siellä ohjelmassa oli melko haastavaksi osoittautunut autontunnistuskilpailu.

Yhdistys osallistui Hämeen piirin muiden yhdistysten kanssa SATL Kesäpäivien järjestämiseen elokuussa Valkeakoskella. Muuten yhdistyksen edustus oli mukana Porin liittokokouksessa ja muutama jäsen osallistui Turun ATY:n järjestämälle SATL:n pikkujouluristeilylle. Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut liittohallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana.

Seuraava Vuoden Autoteknillinen Yhdistys -tittelin saaja on taas haussa, kun uusi kilpailu on alkanut tämän vuoden osalta jo helmikuun kiertokirjeen mukana lähetettyjen uusittujen sääntöjen mukaisesti. Onnea vielä kerran Tampereelle ja voimaa tämän vuoden taistoon!

 

30.05.2018 - Suomen Autolehti 6/2018 ilmestyy perjantaina 1.6.2018

Vuoden 2018 kuudes Suomen Autolehti 6/2018 ilmestyy kesäkuun alussa. Lehden kokonaismitta on tällä kertaa 84 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Sähkö käyttövoimana raskaissa kuljetusvälineissä on eri tekniikoiden kokeilua. Etenkin pitkän matkan raskaan liikenteen sähköistämisen haasteet ovat omassa luokassaan, ja ratkaisut poikkeavat kevyeltä puolelta.
 • Käytönaikainen päästömittaus muuttui 20.5.2018, OBD isoon rooliin. Uudet päästömittausmääräykset vahvistavat ja laajentavat OBD-testin asemaa. Osasta pakoputkimittauksia luovutaan kokonaan.
 • Ammatillinen koulutus keskeisessä roolissa, osaajia autoalalle. Autoalan ammatillisen koulutuksen osaajat kokoontuivat 10:ttä kertaa yhteen pohtimaan alan yhteisiä kehityshaasteita. Jatkossa toimiva yhteistyö työelämän kanssa on entistä tärkeämpää.
 • Taitaja 2018 - nuorten osaamisen näytöstä, tiukkaa kilpailua. Nuorille suunnattu ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja 2018 pidettiin tänä vuonna Tampereella. Autoalan lajit olivat hyvin esillä. Nuorten taitoja kelpaa katsella.  
 • Auto China 2018 - katsaus Kiinan autoteollisuuteen: Hurja muutos käynnistyy. Kiinan merkitys autoalalla on kasvamassa entisestään, sillä sieltä viedään jo tällä hetkellä autoja kaikkialle maailmaan. Maan omat merkit hiovat tuotteitaan, ja ne ovat vihdoin riittävän laadukkaita myös Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
 • Metropolia Motorsport - kehitystä ja insinöörioppimista vuodesta 2002, haastavaa opiskelua. Formula Student -hankkeiden tavoite on selkeä: insinööriopiskelija pääsee testaamaan omat suunnitelmansa ja niiden toteutettavuuden.
 • Moottoritekniikkaa: BMW B47TÜ. BMW:n vuonna 2014 markkinoille tuoma kaksilitrainen, moduulirakenteinen B47-dieselmoottori on kokenut merkittävän päivityksen. Nyt kaikissa versioissa on kaksi turboahdinta, ja päästöt on mitattu uusimman normituksen mukaisesti.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä pyöränsuuntauskäyttöön soveltuvat nelipilarinostimet.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 1.6.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

Seuraava Suomen Autolehti 7/2018 ilmestyy kesätauon jälkeen 1.9.2018.

01.06.2018 - SATL:n jäsenlehti Satelliitti 1/2018 ilmestyi 1.6.2018

SATL:n jäsenlehti Satelliitti 1/2018 on ilmestynyt. Se on luettavissa painettuna versiona kotiin kannettuna tai sähköisessä pdf-muodossa Liiton kotisivulta osoitteessa http://www.satl.fi/jasenille/nayta/115.

Painettu lehti on toimitettu Suomen Autolehden 6/2018 liitteenä niille henkilöjäsenille, joille Suomen Autolehti tulee. Niille vapaajäsenille, joille Suomen Autolehti ei  tule, on Satelliitti postitettu suoraan.

20.06.2018 - SATL:n Kesäpäivät pidettiin Seinäjoella 16.-17.6.2018

66. SATL:n Kesäpäivät järjestettiin Seinäjoella 16.-17.6.2018. Majoittautuminen oli juuri remontoidussa Sokos Hotelli Vaakunassa. Järjestelyistä vastasi Seinäjoen Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry. Paikalla oli lähemmäs 30 henkeä järjestäjät mukaan luettuna.

Kesäpäivien ohjelman pääpäivä oli lauantai, joka alkoi pilvipoutaisena, mutta sää kirjastui illaksi. Ilmoittautumisten jälkeen aamupäivälle oli kaikille yhteisenä ohjelmana tutustuminen hotellin vieressä sijainneeseen Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museoon. Oppaan johdolla päästiin tutustumaan museon perusnäyttelyn puitteissa Suojeluskuntien, Lotta Svärd -järjestön ja jääkärien toimintaan sekä Mannerheimin päämajaan Seinäjoella vuonna 1918. Lisäksi vaihtuvana näyttelynä oli "Rauhaton mieli" -näyttely, jossa kuvien kautta pääsi tutustumaan talvi- ja jatkosota-ajan tunteisiin sotatantereen ulkopuolella. Museokokonaisuuden tekee myös mielenkiintoiseksi se, että sen on suunnitellut Alvar Aalto vuonna 1924.

Iltapäivästä vuorossa oli kaksi erilaista vaihtoehtoista ohjelmaa: oopperaa tai lisää mielenkiintoisia museoita. Oopperaa Ilmajoelle lähti katsomaan pääosa osallistujista. Kyseessä oli Ilmajoen musiikkijuhlien Mannerheim-ooppera, jossa esiintyivät muun muassa Waltteri Torikka ja Johanna Rusanen-Kartano. Oopperasta saatu palaute oli positiivista ja osallistujat pitivät näkemästään ja kuulemastaan.

Museokierrokselle lähti pienempi ryhmä. Ensimmäisenä kohteena oli Törnävän sairaalamuseo, joka sijaitsee Törnävän sairaalan alueella vuonna 1928 rakennetussa TD-talossa. Sitä ylläpitää Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys. Erittäin mielenkiintoisella opastetulla kierroksella päästiin tutustumaan sairaan- ja mielenterveyshoidon historiaan ja niiden huimaan kehitykseen. Museossa pääosassa on psykiatrisen terveydenhoidon kehitys, kun rakennus, jossa museo on, on ollut siinä käytössä. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat somaattisen terveydenhuollon näyttelytilat, toimisto ja kirjasto. Toiseen kerrokseen sijoittuvat psykiatrisen terveydenhuollon näyttelytilat sekä sairaalakeittiöesineistön näyttely. Kolmannessa kerroksessa on keuhkosairauksien hoidosta kertova Härmän Parantolamuseo.

Museokierroksen toisena kohteena oli Nurmon puolella sijaitseva Etelä-Pohjanmaan traktorimuseo. Museon tiloina toimii vanha nuorisoseuratalo, joka on kunnostettu vuonna 1978. Lisäksi vuonna 2001-2003 on rakennettu uutta kylmää hallitilaa yli 1000 neliömetriä. Näissä tiloissa on nähtävillä yli 150 traktoria, joista suurin osa on kunnostettuja. Traktorit omistaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta museon isäntä Matti Jaskari (kuvassa alla esittelemässä kotimaista Takra-traktoria), joka myös esitteli museon toimintaa ja traktoreita. Traktorit on valittu sen perusteella, että ne ovat olleet käytössä Suomessa ja että ne on valmistettu ennen vuotta 1969, jolloin turvahytti tuli pakolliseksi traktoreissa. Vanhin traktoreista oli vuonna 1925 valmistunut rautapyöräinen Fordson "F" ja nuorin vuosimallin 1966 Massey Ferguson 165 MP. Tämäkin museokierros oli erittäin antoisa.

Traktorimuseossa oli näytillä myös Porsche-traktori, jonka läpi oli pidemmän seisonnan aikana kasvanut koivu.

Lauantai-illan ohjelmassa oli koko ryhmän yhteinen illallinen, joka nautittiin Mallaskosken panimoravintolassa. Ravintola sijaitsee kaupungin halkovan joen rannassa. Grilliruuan lisäksi halutessaan pääsi myös nauttimaan panimon itse valmistamista juomista. Illallisen yhteydessä SEATY:n puheenjohtaja Jarno Arkko kiitti kaikkia Kesäpäiville osallistuneita paikalle saapumisesta. Monista tapahtuman järjestelyistä vastannut Jorma Sokero esitti myös omat kiitokset. Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi puolestaan kiitti yhdistyksen vastaavia tapahtuman järjestelyistä.

Sunnuntaina oli vuorossa hieman yhdessä ulkoilua ja kisailua. Sitä suoritettiin Seinäjoen keskustan liepeillä Jouppilanvuoren maastoissa sijaitsevan ulkoilualueen Aarnikotkan kodan maisemissa kauniissa auringon paisteessa ja helteessä. Ihan kaikki lauantain osallistuja eivät enää ehtineet tähän osallistua. Ohjelmassa oli pienen kävellen suoritetun siirtymän jälkeen makkaran paistoa sekä fyysisiä että henkisiä suoritteita pienen kilpailun merkeissä. Fyysisiä suoritteita olivat tennispallon tarkkuusheitto ja sulkapallon pituusheitto (yllä Tomi Virkin tyylinäyte). Henkisissä suoritteissa piti tunnistaa viisi autonosaa ja vastata viiteen suulliseen tietovisakysymykseen. Kaikki suoritteet laskettiin yhteen ja sen perusteella laskettiin lopputulokset. Osallistumiset olivat joko perhekuntina tai yksin. Tulokset ovat tekstin lopuksi.

Palkintojen jako suoritettiin Kesäpäivien ohjelman päätteeksi, jonka jälkeen oli vuorossa kotimatka.

Tapahtuman kuvakooste löytyy SATL:n Facebook profiilista osoitteesta www.facebook.com/satlry

Suuret kiitokset Seinäjoen Seudun Autoteknillisen Yhdistyksen aktiiveille tapahtuman järjestelyistä.

Ensi vuonna Kesäpäivätapahtuma on hieman toisenlainen, kun Kuopion ATY on luvannut järjestää sen matkatapahtumana. Siitä tiedotetaan myöhemmin lisää. Olkaa kuulolla!

Tulokset:      

Tapahtuman yhteydessä osallistujille jaettiin myös suklaisia rollareita.

07.08.2018 - SATL ry:n tekemän selvityksen mukaan autoalan sähköinen oppimisympäristö koetaan tarpeelliseksi

Tilannekatsaus autoalan osaamisenkehittämisen uuden toimintamallin ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksen esiselvityksestä.

SATL:n autoalan ammattilaisille tekemän esiselvitykseen liittyvän kyselyn tulokset on analysoitu ja niistä on tehty kaksi eri selvitystä ja toimenpide-ehdotus.

Selvitys 1: Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten pätevyyksien ylläpitämisen haasteet erityisesti Lapissa (selvitys aukeaa otsikkoa klikkaamalla)

Selvitys 2: Työn ohessa tapahtuvan täydennys, jako- ja erikoistumiskoulutuksen haasteet erityisesti Lapissa (selvitys aukeaa otsikkoa klikkaamalla)

Näissä selvityksissä näkökulmat ovat erilaiset, vaikka asia on perusteiltaan hyvin samanlainen. Ensimmäisessä selvitys asiaa tarkastellaan työntekijöiden kannalta, kun taas toisessa koulutusten toteuttamismenetelmien kannalta.

Tuloksina näistä saatiin mm. se, että tarvetta autoalan lisäkoulutukselle on paljon. Autotekniikan nopean kehityksen seuraaminen varsinkin merkkiorganisaatioiden ulkopuolella on todellinen haaste. Lisänä tulevat vielä uudet energiamuodot, kuten kaasu ja sähkö.

Vastaajien mielestä tarvittavassa koulutuksessa tärkeintä on autotekniikka ja sähköautotekniikka.  Talous- ja IT-koulutuksen tarvetta ei pidetty kovin tärkeänä, mutta esimies- ja asiakaspalvelukoulutukselle on selkeästi myös tarvetta.

Lapissa erityisesti pidettiin ongelmina perinteisen toisella paikkakunnalla tapahtuvan koulutuksen matkustus- ja majoituskustannuksia, sekä ajan käyttöä. Harvaan asutuilla alueilla ja pienissä yrityksissä tilanne vielä korostuu.

Verkkokoulutusta pidettiin hyvänä vaihtoehtona. Kokemukset verkkokoulutuksesta ovat kuitenkin vielä aika vähäisiä. Ongelmana on oikeanlaisen verkkokoulutuksen löytyminen. Tarjonta on hajautunutta ja heikosti tunnettua. Suomenkielistä verkkokoulutusta on tällä hetkellä vielä vähän tarjolla. Osalla autoalan ammattilaisista koulutuskieli on kynnyskysymys.

Toimenpide-ehdotus: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen autoalalla (toimenpide-ehdotus aukeaa otsikkoa klikkaamalla)

Tasa-arvoasioissa autoalalla on vielä kehitettävää. Kyselyssä nähtiin naisten määrän lisäämisen olevan eduksi alalle, esim. huoltoneuvojan roolissa. Töitä on kuitenkin tehtävä paljon, että miesvaltaiselle alalle saataisiin lisää naisia. Monesti jako miesten ja naisten töihin on asennekysymys, joka opitaan jo kotona. Työympäristössä tärkeää on myös esimiesten suhtautuminen. Vastaajien mukaan käytännössä lähes kaikki autoalan tehtävät sopivat kummallekin sukupuolelle. Käsitykset autoalasta ja korjaamotyön raskaudesta ja likaisuudesta ovat vanhentuneita. Autokorjaamoiden työympäristön imagon muokkaamiselle on siis tarvetta.

Lisätietoja esiselvityksestä antavat:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

29.08.2018 - Suomen Autolehti 7/2018 ilmestyy kesätauon jälkeen maanantaina 3.9.2018

Vuoden 2018 seitsemäs Suomen Autolehti 7/2018 ilmestyy syyskuun alussa kesätauon jälkeen. Lehden teemana on tällä kertaa rahoitus, ja siinä on 96 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Teemaan liittyen:
  • Autokaupan rahoitusta myydään entistä enemmän kuukausierä edellä. Kyseessä on yhä osamaksukauppa, vaikka se läheneekin leasingia.
  • Uudet maksutavat yleistyvät vauhdilla. Käteiselle löytyy korjaamon tiskiltä usein muitakin vaihtoehtoja.
  • Korjaamolaitteiden omistamista ei nähdä enää itsetarkoituksena. Laiterahoitus tarjoaa joustavan tavan investoida ja ylläpitää laitekantaa.
  • Pörssiyhtiöiden leasingit taseeseen.
  • Investointeja harkiten. Veho on viime vuosina tehnyt isoja muutoksia toimintaansa. Muutoksen virtaa ovat osaltaan ohjanneet tarkan harkinnan pohjalta asetetut talouden mittarit.
 • Auton tekninen avaus: Mercedes-Benz A -sarja. A-sarjan olemus on muuttunut vuosien saatossa merkittävästi ja houkuttelee nyt nuorempia ostajia sporttisella ulkoasullaan. Valmistajan uuden multimediajärjestelmän lisäksi autosta löytyy paljona mielenkiintoista tekniikkaa.
 • Monta reittiä osaajaksi. Ammatillisen koulutuksen uudistus antaa oppilaitokselle entistä enemmän mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen. Opiskelija voi räätälöidä opintoja paremmin itselleen sopiviksi. Keskeinen rooli opinnoissa on myös työelämällä.
 • SATL selvitti autoalan osaamisen kehittämisen haasteita. Havaittiin selkeä tarve sähköiseen oppimisympäristöön.
 • Reipas alkuvuosi. Autokaupan ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöautokauppa oli melkein kahdeksan prosenttia edellisvuotta edellä.
 • Moottoritekniikkaa: Audi 2,9 l V6 TFSI. Audi V6 TFSI kuuluu VW-yhtymän uusiin v-moottoreihin, jotka on kehitetty yhteistyössä Porschen kanssa. Kahdella turboahtimella varustettu 2,9-litrainen on sarjan voimakkain V6-moottori.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä pyöränpesukoneet.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 3.9.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

07.09.2018 - SATL ry hakee liiketoimintajohtajaa

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) hakee liiketoimintajohtajaa Helsinkiin kasvavan kaupallisen tapahtuma- ja koulutustoimintansa tulosvastuulliseen johtamiseen. Tulet toimimaan autoalan jälkimarkkinoinnin näköalapaikalla verkostoja ja uusia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Tehtäviisi kuuluu kehittää edelleen alalla arvostettuja kaupallisia brändejämme sekä kaupallistaa kokonaan uusia tuotteita ja palveluja, joissa on kansainvälinen ulottuvuus mukana. Toiminnan ytimessä ovat erilaiset tapahtuma- ja koulutustuotteet, joille kasvua tulemme hakemaan. Olet yrittäjähenkinen ja haluat saada aikaan tuloksia, tiedät mitä projektien ja myynnin tuloksellinen johtaminen tarkoittaa käytännössä.

Arvostamme kokemusta autoalan jälkimarkkinoinnista sekä tapahtuma- ja koulutusbusineksesta. Mutta ennen kaikkea sinulla on kokemusta asiakasyhteistyöstä ja verkostojen kanssa toimimisesta, tuloksellisesti. Ydintiimimme on pieni, kumppaniverkostomme on laaja. Siksi itsenäinen ote työhön ja tiimipelaamisen taito ovat tärkeitä asioita työssä menestymisessä. Tulet hyvin toimeen suomen lisäksi englannin kielellä, digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet ovat sinulle tuttuja.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) on autoalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden pitkään toiminut ja alalla arvostettu yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SATL toimii jäsenyhdistystensä kattojärjestönä, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää koko autoalan osaamista ja ammattitaitoa. Toimipaikka on Helsingissä Ruoholahdessa.

Vastaat toiminnasta SATL:n hallitukselle. Lisätietoja tehtävästä voit kysyä seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja Turo Tiililä on tavoitettavissa numerosta +358 (0)400 435008 viikolla 37 klo 9 - 20.

Tarjoamme mielenkiintoisen mahdollisuuden tulla mukaan kehittämään ja kaupallistamaan niin uusia kuin vanhoja tuotteita ja palveluita. Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostitse osoitteeseen turo.tiilila@test-center.fi 24.9.2018 mennessä. Tavoitteena on, että tehtävässä aloittaminen tapahtuu heti tammikuun alussa.

Tätä viestiä saa jakaa vapaasti eteenpäin.

14.09.2018 - SATL:n virallinen Autoteknillinen pikkujouluristeily 7.-8.12.2018

Kuvaa klikkaammalla aukeaa ilmoituksen PDF-versio tulostusta varten

14.09.2018 - Uuden ajoneuvotekniikan päivä / Katsastajien täydennyskoulutuspäivä pe 7.12.2018

Perjantaina 7.12.2018 ennen SATL:n virallista autoteknillistä pikkujoulumatkaa SATL ry ja Diagno Finland Oy järjestävät yhdessä Turun ATY:n kanssa jälleen perinteisen "Uuden ajoneuvotekniikan päivän / Katsastajien täydennyskoulutuspäivän" klo 8:15 - 16:15 Turun AMK:n tiloissa. Pitkämatkalaisia autetaan tarvittaessa majoituksen saamisessa, siis jos haluaa saapua Turkuun torstai-iltana koulutukseen osallistumiseksi.

Koulutuspäivän hinta on risteilylle osallistujille 100€  (koulutuksen normaali hinta on 248,00 €, risteilyn maksut oman hinnaston mukaan) ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä TuATY:n tilille (katso tilinumero TÄÄLTÄ) . Päivä kelpaa Trafin edellyttämäksi katsastajien täydennyskoulutuspäiväksi.

Paikka: Turun AMK, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Auditorio B20

Ohjelma:

8.15 - 8.30      Aamukahvi                                                                                     

8.30 - 9.15      Ajankohtaiset säädös- ja ohjeasiat                                                     

                       Esko Karhu, K1 Katsastajat Oy

9.15 - 10.15    Ajoneuvolainsäädännön uudistukset       

                       Esko Karhu, K1 Katsastajat Oy                

10.30 - 11.30  Ajankohtaista liikenneturvallisuudesta                                               

                       Tapio Heiskanen, Liikenneturva    

11.45 - 12.30  Lounas, Ravintola Teknika                

12.30 - 16.00 Autoalan asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen hands-on-rastikoulutuksella

- jokaisen rastin kesto yhden tunnin verran.

- vaihtoon varattu 15 minuuttia ja vaihtojen aikana tarjolla iltapäiväkahvi

 

Rasti 1: Uutta ajovalotekniikkaa ja niiden oikea tarkastaminen                                

             Valtteri Härkönen, Hella Gutmann Solutions

Rasti 2: Hybridi- ja sähköautotekniikka tutuksi katsastajille                                     

             Frans Malmari, Diagno Finland Oy

Rasti 3: Raskaan kaluston uutta tekniikkaa                                                               

             Markus Karhulahti, Veho Oy Ab

16.00 - 16.15   Yhteenveto ja palaute                                                                         

             Juha-Pekka Lindqvist, Turun amk oy

Lisätietoja: juha-pekka.lindqvist@turkuamk.fi

26.09.2018 - Suomen Autolehti 8/2018 ilmestyy maanantaina 1.10.2018

Vuoden 2018 kahdeksas Suomen Autolehti 8/2018 ilmestyy lokakuun alussa. Lehdellä on mittaa 88 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Auton tekninen avaus: Škoda Karoq. Karoq tuo VW-konsernin muissa merkeissä esitellyt teknologiat tarjolle astetta edullisemmassa muodossa. Toimiva ja käytännöllinen paketti on varmasti monen mieleen.
 • Kaasuautoilu myötätuulessa. Ekologista autoilua haluavalle tarjotaan sähköistettyä voimalinjaa suuren julkisuuden tukemana. Kaasun käyttö yleistyy heikommasta otsikkonäkyvyydestä huolimatta. Valintakynnys voi olla pienempi.
 • Akkutuotannon ja kierrättämisen haasteet. Litiumia riittää, koboltti on kysymysmerkki. Nopea kysynnän nousu haastaa harvinaisia materiaaleja käyttävän sähköautojen akkutuotannon. Litiumia on paljon, mutta harvassa paikassa. Muut materiaalit ovat jääneet liian vähälle huomiolle.
 • Jakohihnan diagnostiikka, ei varaa virheisiin. Jakohihnan rikkoutumisen seuraukset voivat olla vakavat, joten oikeaoppinen asennus on erittäin tärkeää. Hihnan rikkoutuessa vianaiheuttaja on selvitettävä.
 • Alkumaistiaisia tämän vuoden Frankfurtin Automechanika -messuilta. Messujen varsinainen läpikäynti on marraskuun numerossa.
 • Pohjoisen Suomen autoliikkeillä ja korjaamoilla on omat haasteensa. Miten toiminta harvaan asutulla alueella eroaa eteläisen tiheään asutumman Suomen toiminnasta?
 • Moottoritekniikkaa: Volvo B3154T. Volvo on käyttänyt henkilöautoissaan 4-, 5- ja 6-sylinterisiä moottoreita sekä Yamahan kanssa kehitettyä V8-moottoria. Suunta on ollut alaspäin, ja nyt aika oli sopiva 3-sylinteriselle ottomoottorille.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä akkuvaraajat ja -testerit.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 1.10.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

19.10.2018 - AUTOKORJAAMO-MESSUILLA MARILYN, NUUSKIJA JA FORMULA STUDENT-AUTOT

 

Autokorjaamo-messujen demoalueella kurkistetaan tulevaisuuteen ja tutustutaan robottiauto Marilyniin, liikenteenkin päästöjä mittaavaan Nuuskijaan ja alan oppilaitosten kehittämiin upeisiin Formula Student -autoihin. Tietovarikon tietoiskut päivittävät korjaamo-alan ammattilaisten tiedot ja tubettaja Lakko ottaa nuorison haltuunsa. Autokorjaamo-messut järjestetään perjantaista lauantaihin 9. - 10.11. Messukeskuksessa Helsingissä. Käytössä on Messukeskuksen kolme hallia.

Autokorjaamo-messut on tänä vuonna viimekertaista huomattavasti suurempi tapahtuma. Se on pinta-alaltaan ja näytteilleasettajamäärältään kolmanneksen suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna messuihin osallistuu 70 alan yritystä. Osastoilla on tuttuun tapaan paljon työnäytöksiä. Verkostoitumisten lisäksi korjaamoalan ammattilaiset voivat tutustua demo-alueella tulevaisuuden tekniikkaan ja kuunnella Tietovarikolla tietoiskuja.

Asiaa ja bloggaaja Lakko Tietovarikolla

Tietovarikolla kuullaan käytännönläheisiä esityksiä pyöränlaakerin vaihdosta ja hydraulisten työkalujen käytöstä sekä korjaamotoimintaankin vaikuttavaista asioista kuten älypiirtureiden muutoksista ja uusista avustavista kamera- ja tutkajärjestelmistä.  Varsinkin nuoria korjaamoalan ammattilaisia tulee viihdyttämään messuille bloggaaja Lakko, joka kiertää demoalueella perjantaina 9.11. klo 13 ja haastaa pelaamaan Tietovarikolla. Tietovarikolla Lakko on klo 13.30, minkä jälkeen fanikohtaaminen on Café 3:ssa klo 14.00.  

Suomen ensimmäinen robottiauto liikenteessä: Marilyn

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehittämä robottiauto Marilyn kuulee, näkee ja aistii. Auton äly on kotimaista työtä. Robottiautossa on laserskannerit ja tutka, jotka muodostavat auton kaukonäön. Autossa on myös lämpökamera ihmisten ja eläinten havainnointiin sekä stereokamera ja tutka lähialueen tarkkailuun. Auto kykenee seuraamaan ohjelmoitua reittiä ja välttämään yllättäviin esteisiin törmäämistä ilman kuljettajan apua, jos kaistaviivat tai tien reunat näkyvät. Marilynissä on myös kokeiltu ihmissilmää paremmin sumuisissa ja jopa lumisissa olosuhteissa näkevää LiDAR tekniikkaa. Viimeisimpänä auto on opetellut automaattista parkkeerausta, josta on päässyt nauttimaan myös rajattu testijoukko.

Nuuskija-auto mittaa liikenteen päästöjä

Nuuskija on Metropolian autolaboratoriossa rakennettu liikkuva mittauslaboratorio. Nuuskijalla pystytään mittaamaan mm. liikenteen päästöjä sekä niiden leviämistä lähiympäristöön. Nuuskija on tehnyt jo vuosia eri olosuhteissa mittauksia ja erityisesti kaupunki-ilman laadusta ja siihen vaikuttavista pienhiukkas- ja pölypäästöistä on saatu hyvin mielenkiintoista tietoa. Auto ja mittalaitteet kehittyvät koko ajan ja nyt esillä on täysin uusi versio erityisestä ajoneuvosta. Isoimmat uudistukset ovat suurempi akkukapasiteetti mittalaitteille sekä hybridi-voimansiirto. Autolla on mahdollisuus ajaa myös sähköllä ilman lähipäästöjä.

Upeat Formula Student -kilpa-autot

Suomalaista insinööriosaamista esitellään demoalueella, jossa on kolme opiskelijoiden Formula Student -kilpailuun suunnittelemaa kilpa-autoa. Tampereen UAS Motorsportin suunnittelemassa autossa on 3d-tulostettu imusarja, takasiiven aktiiviero, itsetehty CAN-väylä, sähköinen vaihteenvaihdin ja kaasuläppä, magnesiumvanteet, itsekoneistetut navat ja olkavarret, ilmajousitus sekä hiilikuituinen monitoimiohjauspyörä. Auto on suunniteltu ja rakennettu yhdeksän kuukautta. Formula Student Oulun autossa on tehty isoja harppauksia muun muassa sähköpneumaattisen vaihteenvaihtojärjestelmän, ohjelmoidun dashboardin sekä kokonaisvaltaisen aerodynamiikkapaketin osalta. Auton suunnittelu on aloitettu vuonna 2016 ja nyt keväällä on tehty viimeistelyt. Kolmas auto on Metropolia-Motorsportin suunnittelema ja rakentama täysin sähkökäyttöinen formula.

Joukkueet esittelevät kilpurinsa ja ovat kertomassa Formula Student -auton suunnittelu-, valmistus- ja ajokilpailusta. Demo-alueella on lisäksi Turun AMK:n eRallycross-projekti, jossa suunnitellaan ja rakennetaan sähkömoottorilla toimivan rallycross-auto. Lisäksi näytillä on siihen liittyvä simulaattori.

Virtuaaliseen oppimisympäristö Demo-alueella

VirtualAutoedU on VR-tekniikkaa hyödyntävä virtuaalinen oppimisympäristö, jossa autonasentajaopiskelijat oppivat alan perusteorian, osien ja osa-alueiden rakenteen, tarkoituksen ja toiminnan sekä pääsevät tekemään ensimmäiset työsuoritteet turvallisessa virtuaalisessa ympäristössä. Kun työsuorite onnistuu virtuaalisesti, pääsee opiskelija suorittamaan sitä konkreettisesti oikeaan autoon, jossa vielä hierotaan työturvallisuus ja ergonomia kohdilleen VirtualAutoedU:n neuvojen mukaan.

Autokorjaamo-messut järjestää Messukeskus Suomen Autoteknillisen Liiton toimeksiannosta. Tapahtuman mediakumppani on Suomen Autolehti. Tapahtuma on perjantaina ja lauantaina 9.-10.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Alan ammattilaiset pääsevät Autokorjaamo-messuille veloituksetta.

Auto 2018 -tapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin 9.-11.11.2018 Messukeskuksessa. Yleisötapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Autotuojat- ja teollisuus ry:n kanssa. Auto-tapahtumaan Autokorjaamo-messujen kävijät pääsevät erikoishintaan 12 e/hlö (normaali lipun hinta ovelta 19 e, ennakkoon verkkokaupasta 16 e).

Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Hannu Palmu, SATL, hannu.palmu@aakk.fi, puh. 0400 470404
tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, teija.armanto@messukeskus.com puh. 050 376 0804
www.autokorjaamomessut.fi #autokorjaamo2018

Kuvia Autokorjaamo 2016: http://mediabank.messukeskus.com

01.11.2018 - Suomen Autolehti 9/2018 ilmestyy perjantaina 2.11.2018

 

Vuoden 2018 yhdeksäs Suomen Autolehti 9/2018 ilmestyy marraskuun alussa. Sen jättiteemana ovat Automechanika-messut. Lisäksi lehti toimii Autokorjaamo-messujen messuoppaana. Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 9.-10.11.2018. Näin ollen lehdellä mittaa peräti 112 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Automechanika-messuista
  • Korjaamojen yleiset suuntaukset, sähkötekniikan muutos ja sähköautojen tuleminen.
  • Pyöränsuuntaus, renkaanvaihto, tasapainotus ja pyöränpesu.
  • Testaus, tarkkaa tietoa ja päteviä laitteita.
  • Autonostimet, eniten nostinkehitelmiä vuosiin.
  • Varaosat, valmistajat hakeutuvat laajemmille markkinoille.
  • Sähköistymisen teknologia, polttomoottoreiden komponentteja sovitetaan sähköautoihin.
  • Valoja, varusteita ja akkuja.
 • Autokorjaamo-messujen messuopas. Tietovarikon ohjelma, uuden demoalueen nähtävyydet, osallistujaluettelo sekä messukartta.
 • Pariisin autonäyttely. Pariisissa nähtiin runsaasti uutuuksia, vaikka läheskään kaikki autonvalmistajat eivät olleet mukana omilla osastoillaan. Suurin osa merkittävistä paljastuksista on tulossa Auto 2018 -tapahtumaan Helsinkiin, jossa esitellään todella mainio kattaus syksyn annista automaailmassa.
 • Yhteenveto AKL Summit & Expo 2018 -tapahtumasta.
 • Mekaanikon maailma: Pyörän tasapainottaminen. Tasapainottamaton pyörä ei pelkästään tunnu epämukavalta, vaan myös rasittaa auton alustakomponentteja. Yleisimmät virheet välttämällä tasapainottaminen onnistuu helposti.
 • Moottoritekniikkaa: Renault HR13DDT/Mercedes-Benz M 282. Renault'n ja Daimlerin yhteistyönä kehittämä 1,3-litrainen bensiinikäyttöinen turboahdettu moottori sisältää varsin ennakkoluulottomia ja mielenkiintoisia rakenneratkaisuja.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä öljyn imuvaihtajat.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 2.11.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

07.11.2018 - Autokorjaamo-messut alkavat perjantaina! Tervetuloa SATL:n osastolle 2c61!

 

Autokorjaamo-messut järjestetään perjantaista lauantaihin 9. - 10.11. klo 9 - 18.00 Messukeskuksessa Helsingissä. Käytössä on hieno yhtenäinen kokonaisuus Messukeskuksen sisähalleissa 1-3. SATL:n osasto on 2c61.

Pääsisäänkäynti Autokorjaamoon tapahtuu pysäköintitalon puolelta pohjoisesta omasta erillisestä ovesta. Seuraa opasteita. Autokorjaamon messualueelle pääsee myös etelän puolelta.

 

SATL:n osastolla on näytillä Oulun AMK:n National Rally Car -kilpa-auto. Lisäksi osastolla on tarjolla 576 nopeimmalle vajaa kymmenen vuotta sitten ilmestynyt SATL:n 75-vuotishistoriikki ILMAISEKSI.

Osastolta voit myös ennakkotilata piakkoin ilmestyvät SATL:n kustantaman Suomen autoalan koulutuksen historiakirjan sekä Boschin Automotive Handbookin viimeisimmän englanninkielisen version.

Suomen Autolehdessä 9/2018 on messuopas, jossa on esitelty näytteilleasettajat. Lehti on jaossa messujen sisäänkäyntien luona.

Autokorjaamo-messut järjestää Messukeskus Suomen Autoteknillisen Liiton toimeksiannosta. Tapahtuman mediakumppani on Suomen Autolehti. Tapahtuma on perjantaina ja lauantaina 9.-10.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Alan ammattilaiset pääsevät Autokorjaamo-messuille veloituksetta rekisteröitymällä joko etukäteen osoitteessa www.autokorjaamomessut.fi tai paikanpäällä.

Auto 2018 -tapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin 9.-11.11.2018 Messukeskuksessa. Yleisötapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Autotuojat- ja teollisuus ry:n kanssa. Auto-tapahtumaan Autokorjaamo-messujen kävijät pääsevät erikoishintaan 12 e/hlö (normaali lipun hinta ovelta 19 e, ennakkoon verkkokaupasta 16 e).

Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Hannu Palmu, SATL, hannu.palmu@aakk.fi, puh. 0400 470404
tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, teija.armanto@messukeskus.com puh. 050 376 0804
www.autokorjaamomessut.fi #autokorjaamo2018

15.11.2018 - Autokorjaamo 2018 -messut pidettiin hyvissä tunnelmissa 9.-10.11.2018

Autokorjaamo 2018 -messut pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 9.-10.11.2018. Näytteilleasettajia oli kaikkiaan 71 kappaletta. Kahden päivän aikana näyttelyyn tutustui 5643 henkilöä.

Mielenkiintoisten näyttelyosastojen sekä perinteisen Tietovarikon lisäksi uutuutena messuilla oli Demoalue, jossa oli esillä monia autoalan oppilaitosten kehitysprojekteja. Nähtävillä oli kaikki kolme Suomen Formula Student -luokan kilpatiimiä autoineen (Metropolia AMK:sta, Tampereen AMK:sta sekä Oulun yliopistosta), Turun AMK:n sähkökäyttöinen rallicross-auto sekä siihen liittyvä simulaattori, Metropolia AMK:n liikenteen pienhiukkasia mittaavan Nuuskija-auton viimeisin versio (ensiesiintyminen), Aalto yliopiston Smart Mobility -projekti, Riveria ammattiopiston virtuaalinen oppimisympäristö VirtualAutoedU sekä anturivalmistaja SICK. Lisäksi SATL:n osastolla oli näytillä Oulun AMK:n ULTRA-tutkimushankeen liikkuva testausalusta.

Tietovarikon juontajana toimi Teknavi-tv-ohjelmasta ja MTV3:n aamu-tv:stä tuttu Joanna Kuvaja. Hän oli haastattelemassa Demoalueen osallistujia yhdessä Eric Savolaisen kanssa. Jälkimmäinen tunnetaan somemaailmassa nimellä Lakko ja tittelillä tubettaja.

Seuraavat Autokorjaamo-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 13.-14.11.2020. Kyseiset messut tulevat olemaan juhlavuoden messut, sillä silloin tulee täyteen 40 vuotta ensimmäisestä Autokorjaamo-messusta. Tervetuloa mukaan!

30.11.2018 - Suomen Autolehti 10/2018 ilmestyy maanantaina 3.12.2018

 

Vuoden 2018 viimeinen eli kymmenes Suomen Autolehti 10/2018 ilmestyy ensi maanantaina 3.12.2018. Lehdellä on mittaa 88 sivua.

Lehdessä on muun muassa seuraavaa:

 • Autokorjaamo 2018 -tapahtuma oli menestys. Autoalan ammattilaisille suunnatut messut järjestettiin tällä kertaa aikaisempaa reilusti isompana. 74 alan yritystä esitteli tuotteitaan ja palvelujaan.
 • Automechanica-messujen korikorjaus-teeman yhteenveto. Erilaisten materiaalien käyttö auton korin rakenne- ja pintaosissa luo korjaamolla tarvetta uudenlaisille työkaluille. Markkinoille on tullut laaja valikoima erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja tuotteita. Korikorjaamojen on aika selvittää, mitkä laitteet soveltuvat omaan käyttöön parhaiten.
 • Auton tekninen avaus: Toyota Camry. Camry palaa Euroopan markkinoille valmistajan uudella hybridivoimalinjalla varustettuna. Läpikotaisin uusittu kahdeksas sukupolvi pohjautuu TNGA-arkkitehtuuriin.
 • FISITA 2018 kongressi Intiassa. Intiasta on kasvanut iso ajoneuvojen tuottaja, mutta liikenteen yleinen tila on vielä melko sekava. Intia olikin hyvä paikka koota yhteen maailman autoinsinöörit alan tuoreimpien kehitystrendien ääreen.
 • Auto 2018 -tapahtuma veti väkeä Messukeskukseen. Perinteisestä autonäyttelystä jalostettu tapahtuma on lunastanut paikkansa autoilun megatapahtumana. "Vapaus valita - auto" -kampanja lanseerattiin myös tapahtumassa. Kampanja tarjoaa informaatiota autoilun hyödyistä ja vaikutuksista ilmastoaiheiseen uutistulvaan.
 • AKL Summitin tarkempaa yhteenvetoa verkkomarkkinoinnista, Kiinan automarkkinoista, rahanpesun uhasta autoliikkeissä ja asiakaskokemuksen vaikutuksista.
 • Moottoritekniikkaa: FCA Firefly 1,0 T3 Multiair. FCA:n uusi bensiinikäyttöinen pikkumoottori on kevyt ja tehokas. Nykypäivän elementtejä ovat turboahtaminen, suorasuihkutus ja hiukkassuodatin.
 • Laitekatsauksessa ovat esillä helmasta nostavat kaksoissaksinostimet.

Suomen Autolehden sähköinen näköisversio ilmestyy myös 3.12.2018. Lehden arkisto on luettavissa numerosta 1/2014 alkaen. Lehden pääsee lukemaan kirjautumalla omilla tunnuksilla SATL:n extranettiin osoitteessa https://rekisteri.sebacon.fi. Asiakastunnus on: satl

03.12.2018 - SATL:n jäsenlehti Satelliitti 2/2018 ilmestyi 3.12.2018

SATL:n jäsenlehti Satelliitti 2/2018 on ilmestynyt. Se on luettavissa painettuna versiona kotiin kannettuna tai sähköisessä pdf-muodossa Liiton kotisivulta osoitteessa http://www.satl.fi/jasenille/nayta/115.

Painettu lehti on toimitettu Suomen Autolehden 10/2018 liitteenä niille henkilöjäsenille, joille Suomen Autolehti tulee. Niille vapaajäsenille, joille Suomen Autolehti ei tule, on Satelliitti postitettu suoraan.

11.12.2018 - SATL:n verkko-osaamiskeskuksen esiselvityshanke on saatu päätökseen

SATL:n esiselvitys autoalan osaamisen kehittämisen uudesta toimintamallista ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksesta on valmistunut. Hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä EU:n Euroopan sosiaalirahaston tuella. Se myönnettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta aikavälille 1.1.-30.9.2018. Rakennerahasto-ohjelma tukee työllisyyden ja osaamisen edistämistä sekä sosiaalista osallisuutta.

Esiselvityksen puitteissa jo aiemmin elokuun alussa julkistettiin kaksi selvitystä ja yksi toimenpide-ehdotus, joiden sisältö pohjautui keväällä autoalan ammattilaisille tehtyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi noin 500 henkilöä.

Selvityshanke huipentui Lapin alueelle suunnattuun pilottikoulutukseen. Siihen osallistuneet 18 autoalan ammattilaista kävivät läpi noin kolme tuntia kestävän laajan verkkokoulutuksen väli- ja loppukokeineen aiheesta "Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka ja turvallisuus". Koulutuksen sisällöstä vastasi Prodiags Oy. Koulutuksen jälkeen osallistujat vastasivat tätä verkkokoulutusta arvioivaan sähköiseen kyselyyn. Saadun palautteen perusteella verkkokoulutus ja tämä verkkokurssi koettiin soveltuviksi autoalan täydennyskoulutukseen.

Hankkeesta saatujen näkemysten pohjalta koottiin yhteen kolme muistiota, joissa selvitettiin yksityiskohtaisesti esiselvityksessä kiteytynyttä suunnitelmaa SATL:n verkko-osaamiskeskuksen rakenteesta ja toiminnasta:

1. Kuvaus uudesta toimintamallista.

Uuden toimintamallin tarkoituksena on lähentää ja saattaa yhteen autoalan jälkimarkkinoinnin jatko-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen eri toimijoiden tarjontaa erityisen verkko-osaamiskeskuksen avulla. Tällä tavoin autoalalla työskentelevät ja myös pienyrittäjät sekä omatoimisesti kouluttautuvat pääsevät helpommin tutustumaan koulutustarjontaan ja myös hankkimaan sitä. Myös erilaisten pätevyyksien ja sertifikaattien päivittämiseen haetaan joustavampia verkkokoulutuksen kautta tehtäviä ratkaisuja. Tähän toimintamalliin kuuluu luonnollisesti myös sujuvamman yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen eri tahojen, kuten työntekijöiden, yritysten, maahantuojien, kouluttajien ja viranomaisten kesken.

2. Toimintamallin ja osaamiskeskuksen riskianalyysi.

Sekä toimintamallista että osaamiskeskuksen toteuttamisesta tehtiin riskianalyysitaulukot, joissa kuvattiin riski ja määriteltiin riskin vaikutus, todennäköisyys ja mahdolliset lieventämistoimenpiteet.

3. Määrittelyt verkko-osaamiskeskukselle.

Digitaalinen verkko-osaamiskeskus jakautuu kolmeen perusosaan: Informatiiviset verkkosivut, verkkokauppa ja koulutus. Verkkokauppa yhdistää eri toimintoja ja sen kautta voi tilata ilmaisia ja maksullisia tuotteita ja palveluja, kuten kursseja, webinaareja, kirjoja, messulippuja, jne. Lisäksi se on väylä muiden toimijoiden palveluihin. Myös hakukone on tärkeässä roolissa.

Nämä dokumentit, kuten myös palautteet pilottikoulutuksesta, ovat tutustuttavissa SATL:n kotisivulla, jonne pääsee TÄSTÄ. Esiselvityshanke on nyt valmis ja siihen asetetut tavoitteet on saavutettu. SATL:n verkko-osaamiskeskusprojekti jatkuu osaamiskeskuksen julkaisualustan järjestelmätoimittajan valinnalla sekä sisällöntuotannon yhteistyökumppaneiden kartoittamisella ja sopimisella.

Lisätietoja esiselvityksestä antavat:

Pasi Perhoniemi, SATL ry, toiminnanjohtaja, 044-523 9477, pasi.perhoniemi@satl.fi

Tomi Virkki, SATL ry, hankkeen kehityspäällikkö, 0400-430 883, tomi.virkki@satl.fi

13.12.2018 - SATL:n Autoteknillinen pikkujouluristeily pidettiin 7.-8.12.2018

 

SATL:n perinteinen, kolmatta kertaa järjestetty Autoteknillinen pikkujouluristeily pidettiin 7.-8.12.2018 Viking Grace laivalla Turusta Tukholmaan ja takaisin. Matkan järjestelyistä vastasi Turun Autoteknillinen Yhdistys.

Perjantai-iltaa vietettiin aluksi heti laivan lähdettyä jouluisten lihapatojen ääressä ylensyöden ja loppuyö tanssin pyörteissä tai kuka mitenkin. Lauantaina oli virallisempaa autoteknillistä ohjelmaa, joihin jaksoi osallistua jopa vajaa puolet kaikkiaan lähes 120 matkaan lähteneestä. Loppuosa siis ei jaksanut, tai sitten jatkoi onnistuneesti pikkujouluohjelmaa vähemmän virallisissa merkeissä.

Liiton puheenjohtajan Turo Tiililän avaussanojen jälkeen asiantuntijaesityksiä saatiin kaikkiaan viisi. Niistä ensimmäisen piti DSV Road Oy:n Operations Manager Atte Illman yrityksen toiminnasta Uudenkaupungin autotehtaan osa- ja autologistiikassa. Toisena kuultiin Liikennekoulu Poussa Oy:n liikenneopettaja Marika Silverin ja yrityksen opetuksen toiminnasta vastaavan johtajan Janne Silver puheenvuorot. Marika kävi esityksessään läpi henkilöautojen ajokorttikoulutuksen lakimuutoksia ja Janne esitteli raskaan puolen ajo-opetusasioita ammattipätevyyksineen sekä syksyllä 2019 mahdollisesti käyttöön tulevan kevytauton lainsäädäntöpohjaa.

Kolmannessa puheenvuorossa esiintyjinä oli Turun AMK:n kaksi insinööriopiskelijaa Brigitta Lehtiö ja Julia Snell, jotka kävivät läpi kokemuksiaan kahden kuukauden mittaisesta työharjoittelusta Englannissa Millbrookin testiradoilla. Neljäntenä esiintyjänä oli Kaha Oy:n tuotepäällikkö Juuso Pahstén. Hän kävi esityksessään läpi Euro 6 moottoreiden esilämmittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Viidentenä ja viimeisenä esiintyi Raseko ammattiopiston opettaja Marko Hahto, joka esitteli Koski-palvelua, josta opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet löytyvät kootusti yhdestä sähköisestä palvelusta.

Seuraava SATL:n Autoteknillinen pikkujouluristeily lyötiin myös jo lukkoon. Se järjestetään samalla laivalla 13.-14.12.2019. Paikkoja on varattuna 150, joten rohkeasti vain mukaan. Seuratkaa tapahtumasta ilmoittelua, ensimmäinen julkaistiin jo Satelliitti 2/2018 -lehdessä.

Atte Illman

Marika Silver

Janne Silver

Brigitta Lehtiö ja Julia Snell

Juuso Pahstén

Marko Hahto

18.12.2018 - SATL:n uusi liiketoimintajohtaja aloittaa 4.3.2019.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) käynnisti liiketoimintajohtajan haun syksyllä Helsinkiin kasvavan kaupallisen tapahtuma- ja koulutustoimintansa tulosvastuulliseen johtamiseen. Toimi herätti suurta kiinnostusta ja tasokkaita hakemuksia tuli useita.

Tehtävään valittiin kokenut autoalan ammattilainen insinööri Juha Seppälä (39). Juha siirtyy tehtävään Diagno Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hän on toiminut samanaikaisesti myös Örum Oy Ab:n johtoryhmän jäsenenä. Juha on yksi Diagnon perustajista ja hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2005 lähtien. Sitä ennen hän toimi Robert Bosch Oy:ssä huoltoinsinöörinä. Sen lisäksi Seppälä on tehnyt luennointeja mm. Autoalan Koulutuskeskuksessa ja autoalan ammattikorkeakouluissa.

Liiketoimintajohtajan tehtäviin kuuluu kehittää edelleen alalla arvostettuja SATL:n kaupallisia brändejä sekä kaupallistaa kokonaan uusia tuotteita ja palveluja, joissa on kansainvälinen ulottuvuus mukana. Toiminnan ytimessä ovat erilaiset tapahtuma- ja koulutustuotteet, joille haetaan kasvua.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Juhan mukaan kehittämään SATL:n liiketoimintaa. Juha on yrittäjähenkinen ja haluaa saada aikaan tuloksia sekä tietää mitä projektien ja myynnin tuloksellinen johtaminen tarkoittaa käytännössä. Arvostamme myös Juhan laajaa kotimaista ja kansainvälistä kontaktiverkostoa" toteaa SATL:n puheenjohtaja Turo Tiililä.

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) on autoalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden pitkään toiminut ja alalla arvostettu yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SATL toimii jäsenyhdistystensä kattojärjestönä, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää koko autoalan osaamista ja ammattitaitoa. Toimipaikka on Helsingissä Ruoholahdessa.

Lisätietoja/haastattelupyynnöt:

Turo Tiililä, hallituksen puheenjohtaja, SATL ry, puh 0400 435 008, turo.tiilila@test-center.fi

Juha Seppälä, liiketoimintajohtaja, SATL ry, puh 050 502 2915, juha.seppala@iki.fi

Suomen Autoteknillinen Liitto - Köydenpunojankatu 8 00180 Helsinki - Updated by Webmaster
  » Uutisarkisto 2018  
  » Uutisarkisto 2017  
  » Uutisarkisto 2016  
  » Uutisarkisto 2015  
  » Uutisarkisto 2014  
  » Uutisarkisto 2013  
  » Uutisarkisto 2012  
  » Uutisarkisto 2011  
  » Uutisarkisto 2010  
  » Uutisarkisto 2009  
  » Uutisarkisto 2008  
  » Uutisarkisto 2007  
  » Uutisarkisto 2006  
  » Uutisarkisto 2005  
  » Uutisarkisto 2004  
  » SATL:n Liittohallitus